Blog

Zapraszam do lektury wpisów na blogu stanowiącym swego rodzaju know-how ksiąg wieczystych, postępowania wieczystoksięgowego i wszelkich aspektów prawnych dotyczących nieruchomości.
Dla łatwiejszego korzystania z blogu i uporządkowania treści poszczególne wpisy przyporządkowane zostały do głównych kategorii znajdujących się w menu podręcznym z lewej strony.

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie informację - będące efektem setek godzin spędzonych w czytelniach sądów wieczystoksiegowych - okażą się przydatne i spotkają się z zainteresowaniem osób na co dzień zmagających się z trudną aczkolwiek pasjonującą tematyką obrotu prawnego dotyczącego nieruchomości. Blog ten dedykuję szczególnie mojej żonie - licencjonowanemu pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.
Powierzchnia działki w księdze wieczystej i mogące z tego wyniknąć konsekwencje
Niniejszy wpis dotyczy porad dla nabywców nieruchomości gruntowych, którzy nie są zainteresowani kupowaniem za okazyjną cenę nieruchomości z problemami. Niniejszy wpis dotyczy osób, które chcą kupić za cenę nawet większą niż rynkowa, licząc się z tym że przepłacają, jedna...
08.03
2018
Jak rozmawiać z firmami windykacyjnymi w sprawie przedawnionych lub nieistniejących długów
W ostatnim roku mieliśmy okazję prowadzić przeszło 15 spraw sądowych z firmami windykacyjnymi i kancelariami reprezentującymi wszelkiej maści fundusze sekurytyzacyjne. Sprawy dotyczyły albo długów dawno przedawnionych albo w ogóle nie istniejących lub wysoce wątpliwych. Najczęstszą ...
17.01
2018
Wpis hipoteki przymusowej a wyrok uwzględniający skargę pauliańską.
Czy można dokonać wpisu hipoteki na nieruchomości, która stała się własnością osoby trzeciej np. członka rodziny dłużnika, wobec którego sąd uwzględnił skargę paulińską wierzyciela? Załóżmy że nasz dłużnik dokonuje darowizny jedynego wartościowego składnika swojego majątku - ...
03.01
2018
Wniosek o zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego a termin do jego odrzucenia.
Na wniosek Pierwszego Prezesa SN Sąd Najwyższy będzie musiał pochylić się nad problemem rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych: Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dzieck...
22.12
2017
Wniosek o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku a termin do dokonania tej czynności
Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego sąd będzie musiał pochylić się nad problemem rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych: Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dz...
19.12
2017
Ubezwłasnowolnienie w księdze wieczystej
Czy można ujawnić w dziale III księgi wieczystej, że jej właściciel jest ubezwłasnowolniony?   Moim zdaniem nie ma podstaw prawnych do ujawnienia takiego wpisu i sąd wieczystoksięgowy taki wniosek powinien oddalić. Choć pojawiają się głosy i rady, żeby składać wniosek do sądu,  prowadząc...
23.10
2017
Kiedy wierzyciel odzyska opłatę tymczasową przy eksmisji z lokalu.
28 października 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1910).  Nowelizacja dotyczy kosztów egzekucji świadczeń niepieniężnych, w praktyce ...
19.10
2017
Zerwanie umowy najmu na czas określony
Prowadząc windykację zalegających z czynszem najemców, często spotykam się z przypadkami niefrasobliwych najemców, którzy pod błahym pozorem zrywają umowy terminowe o wynajem lokali mieszkalnych. Co ciekawe zerwanie umowy następuję przeważnie na samym początku okresu na jaki umo...
16.10
2017
Jak dokumentować prywatne pożyczki
Podczas szkoleń z windykacji należności często pada pytanie jak dokumentować prywatne pożyczki, udzielane rodzinie, przyjaciołom czy kolegom/koleżankom z pracy.   W praktyce są trzy sposoby. Pierwszy – przelew bankowy. Wystarczy, że w tytule przelewu udzielający pożyczki wpisze np.: &...
06.09
2017
Spłata hipoteki a opróżnione miejsce hipoteczne
  Naturalnym odruchem po spłacie kredytu hipotecznego i uzyskaniu oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki w związku z jej spłatą, jest udanie się do sądu wieczystoksięgowego w celu wykreślenia z działu IV obciążenia hipotecznego. W niniejszym wpisie chciałbym zaproponować in...
31.07
2017

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl