Dalszy tytuł wykonawczy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Dalszy tytuł wykonawczy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

Po co wystawia się kolejny tytuł wykonawczy?

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektronicznego zapisu w repozytorium danych prowadzonych przez e-sąd. Komornik, wszczynając egzekucje np. z nieruchomości, dokonuje adnotacji w systemie e-sądu o tym, że egzekucja komornicza na podstawie tego konkretnego tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty) została wszczęta. Wskutek tego próba wszczęcia kolejnej egzekucji komorniczej - z innej nieruchomości dłużnika i przed innym komornikiem - nie będzie możliwa, gdyż weryfikacja tytułu wykonawczego wskaże, że na jego podstawie jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Kiedy wystawia się kolejny tytuł wykonawczy?

W takiej sytuacji należy, zgodnie z poniższym przepisem kodeksu postępowania cywilnego, wystąpić o kolejny tytuł wykonawczy, ze wskazaniem, że służyć ma on wszczęciu egzekucji komorniczej z kolejnej nieruchomości – oznaczonej numerem księgi wieczystej.

Art. 793 k.p.c. stanowi, że w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać drugi i dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

Jak uzyskać dalszy tytuł wykonawczy? Dalszy tytuł wykonawczy - jaka opłata?

Jak wystawić ponowny tytuł wykonawczy? W przypadku tradycyjnych (papierowych, nie elektronicznych) nakazów zapłaty, składamy wniosek na piśmie do sądu, który wydał dotychczasowy tytuł wykonawczy. Opłata od wniosku o kolejny tytuł wykonawczy podlega opłacie kancelaryjnej 20 zł.

Ile dni na wystawienie tytułu wykonawczego?

Okres oczekiwania na wydanie kolejnego tytułu wykonawczego przeważnie nie przekracza jednego miesiąca.

A jak to wygląda w przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Pozyskanie dalszego tytułu wykonawczego w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest bardzo proste. Jak złożyć pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Po zalogowaniu na konto w e-sądzie klikamy na link „Moje sprawy”, następnie odnajdujemy sprawę, w której zostało już wydane postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty i w której chcemy pozyskać kolejny tytuł wykonawczy. W przypadku większej ilości spraw, można wpisać sygn. akt sprawy lub zaznaczyć opcję filtrowania spraw „Tylko sprawy zakreślone”, odszukać interesujące nas sprawy i kliknąć na symbol teczki. Po wyświetleniu się menu danej sprawy, należy wybrać zakładkę „Pisma procesowe” i kolejno ikonę „Wnieś pismo”. Następnie z rozwijanego menu należy wybrać wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego.

W polu „treść” wpisujemy treść wniosku, taką samą jak przy składaniu wniosku do tradycyjnego sądu.

Wydanie kolejnego tytułu wykonawczego - przy założeniu, że wniosek jest prawidłowy pod względem formalnym i należycie uzasadniony - następuje średnio do 7 dni.

E-sąd doręcza dwa powiadomienia:

  • postanowienie o wydaniu kolejnego tytułu wykonawczego i ten dokument stanowi podstawę do wszczęcia kolejnej egzekucji z nieruchomości
  • postanowienie o kosztach, jeśli wniosek został złożony przez zawodowego pełnomocnika.  

Wniosek o kolejny (dalszy) tytuł wykonawczy składany w e-sądzie nie podlega dodatkowej opłacie.

Cała operacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Brak opłaty i przede wszystkim szybkość uzyskania kolejnego tytułu wykonawczego, który można przesłać do komornika via e-sad lub emailem przemawia za wyższością elektronicznego postępowania upominawczego, z którego bardzo chętnie korzystam dochodząc zaległości wobec członków wspólnot mieszkaniowych

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również