Prawo nieruchomości - kupno lub sprzedaż nieruchomości aspekty prawne

Prawo nieruchomości - kupno lub sprzedaż

Setki sprawdzonych akt ksiąg wieczystych, dziesiątki godzin poświęconych na analizę wpisów w księgach wieczystych oraz doświadczenie związane z prowadzeniem sporów przeciwko deweloperom pozwala mi zaoferować pomoc i doradztwo w obszarze takim jak prawo nieruchomości, a w szczególności w kwestiach związanych z:

  • weryfikacją umów sprzedaży nieruchomości oraz umów przedwstępnych i deweloperskich,
  • pozyskiwania dokumentów wymaganych w prawie nieruchomości przez notariuszy przy podpisywaniu umów sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umów przedwstępnych w zakresie żądania zwrotu zaliczki, zapłaty zadatku i zobowiązań o złożenie oświadczenia woli w przypadku uchylania się strony sprzedającej od wykonania umowy przedwstępnej.
  • doradztwa w zakresie prawa nieruchomości i analizy ksiąg wieczystych sprawach związanych z sprzedażą licytacyjną nieruchomości w ramach egzekucji komorniczej lub sprzedaży licytacyjnej zarządzonej w ramach zniesienia współwłasności nieruchomości lub działu majątku spadkowego.
  • reprezentacji osób zamieszkujących za granicą w umowach sprzedaży nieruchomości.

Poniżej przedstawiam najczęstsze pytania Klientów związane z obszarem prawa nieruchomości.

Czy pomimo obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego sprawdzenie umowy zawieranej z deweloperem jest konieczne.

Wymieniona wyżej ustawa nałożyła na dewelopera szereg obowiązków oraz konieczność zamieszczenia zapisów w treści umów przedwstępnych, niemniej jednak ustawa ta nie jest doskonała, a strona sprzedająca (deweloper) zamieszcza zapisy które, bądź zmniejszają prawa nabywcy, bądź tylko pozornie nakładają obowiązki na dewelopera. Dlatego analiza umowy i sugestie prawnika nieruchomości są konieczne, dla uzyskania efektu w postaci realnego zabezpieczenia praw nabywcy nieruchomości lokalowej lub budynkowej.

Zamierzam sprzedać nieruchomość gruntową/zabudowaną budynkiem słyszałem, że do umowy należy przedłożyć u notariusza szereg dokumentów i zaświadczeń, czy mogę zlecić ich pozyskanie kancelarii.

Jako prawnik nieruchomości zajmuję się pozyskiwaniem zaświadczeń (np.: o rewitalizacji, lasach, planie miejscowym, uregulowaniu obowiązków wynikających z ustawy o podatku od spadków i darowizn, dokumentów geodezyjnych) koniecznych do finalizacji umów sprzedaży jak i też innych czynności związanych z przeniesieniem prawa własności (np.: darowizny, umowy zamiany i dożywocia).

Mieszkam za granicą, odziedziczyłem w spadku nieruchomość, którą zamierzam sprzedać. Czy mogę udzielić pełnomocnictwa do tych czynności.

Do sprzedaży w imieniu klienta jego nieruchomości konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Ze względów bezpieczeństwa podatkowego pełnomocnika i komfortu psychicznego Mocodawcy, w treści pełnomocnictwa ustalam rachunek bankowy Mocodawcy - jako jedyny rachunek, na których mogą zostać wpłacone środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, zastrzegając, że jest to jedyna dopuszczalna forma zapłaty. W treści pełnomocnictwa można ustalić także minimalną kwotę za jaką ma nastąpić sprzedaż nieruchomości.

Niedoszły sprzedawca nieruchomości uchyla się z finalizacją umowy. Nie stawił się do notariusza na umówiony termin. Co mogę z tym zrobić?

W takiej sytuacji złożenie pozwu poprzedzone jest wezwaniem przedsądowym do wykonania zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej. Jako prawnik nieruchomości reprezentuję stronę kupującą w sporze ze stroną sprzedającą o zwrot zadatku lub zaliczki, zapłatę dwukrotności zadatku lub także w sprawach o zobowiązanie strony sprzedającej do wykonania obowiązku przeniesienia prawa własności nieruchomości objętej umową przedwstępną na niedoszłego nabywcę.

Zamierzam przystąpić do licytacji nieruchomości wystawionej na licytację przez komornika, chciałem sprawdzić zapisy księgi wieczystej.

Doradzam z zakresu prawa nieruchomości w sprawach związanych z procesem nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej w ramach postępowania egzekucji z nieruchomości. Doświadczenie zebrane podczas nadzorowania i zlecania egzekucji z nieruchomości w imieniu wspólnot mieszkaniowych, pozwala mi zaoferować wiedzę i doświadczenie w tego typu sprawach.

W jakim terminie mogę liczyć na sprawdzenie umowy przedwstępnej umowy sprzedaży.

Generalnie umowy weryfikuję w terminie do 3 dni roboczych. W sprawach pilnych termin ten ulega skróceniu do 1 dnia roboczego.

Co jest potrzebne do sprawdzenia umowy?

Wystarczy przesłanie treści umowy w pliku tekstowym (rtf, doc, word) lub w formacie pdf. Notariusze standardowo udostępniają nabywcą projekty umów do weryfikacji, więc ich pozyskanie nie stanowi dla potencjalnego kupującego żadnego problemu.

Zapraszam do kontaktu. Prawnik nieruchomości Kraków - Piotr Furtak.

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90