Prawo lokalowe - Wynajem lokali i eksmisje

Prawo lokalowe

Wspieram właścicieli i wynajmujących lokale poradami prawnymi na każdym etapie wynajmu lokali; począwszy od przygotowania umowy najmu, poprzez windykację należności czynszowych i odszkodowania za zniszczenie wyposażenia lub substancji lokalu, a w przypadku problemów z zdaniem lokalu zajmujemy się także sprawami o eksmisję najemcy.

Zamierzam wynająć lokal. Czy mogę liczyć na pomoc prawną w przygotowaniu umowy wynajmu lokalu?

Tak zajmujemy się redagowaniem umów najmu (w tym najmu okazjonalnego) w sposób maksymalnie zabezpieczający interesy wynajmującego z poszanowaniem przysługujących najemcy praw oraz w sposób wyczerpująco regulujący wszystkie kwestie jakie mogą się pojawić podczas trwania najmu i w związku z jego zakończeniem. Umowy tworzę wedle zasady nic nie pozostawiać przypadkowi, wszystko zapisać w umowie. Na podstawie doświadczeń z prowadzonych postępowań wobec nieuczciwych najemców doradzam prawnie jak przygotować się do wynajmu lokalu aby uniknąć przykrych niespodzianek. 

Jestem właścicielem lokalu użytkowego, chciałem zweryfikować umowę najmu lokalu dostarczoną przez najemcę. 

Doradzam prawnie właścicielom i wynajmującym lokale użytkowe na potrzeby sklepów monopolowych i spożywczych, także usług branży "beauty".   Opiniuję i przygotowuję umowy. 

Mam problem z najemcami lokalu, niszczą mieszkanie nie płacą czynszu odgrażają się, że się nie wyprowadzą, co robić?

Przygotowuję wezwanie kancelaryjne, zajmuję się windykacją należności czynszowych i prowadzę sprawy o eksmisję (w tym nadzór nad czynnościami komorniczymi).

Jestem właścicielem kamienicy, chciałem zamieszkać w lokalu zajętym przez lokatora kwaterunkowego?

w imieniu właściciela przygotowuję wypowiedzenie stosunku najmu, a następnie pozew o eksmisję lub rozwiązanie stosunku najmu z ważnych przyczyn.     

Gmina dochodzi ode mnie zapłaty solidarnie z głównym najemcą lokalu za okres, w którym już nie zamieszkiwałem w lokalu. Czy mogę się przed tym bronić.

Tak mamy duże doświadczenie w tego typu sprawa. Pomagamy przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty, zgromadzić odpowiedni materiał dowodowy oraz reprezentujemy w sporach sądowych.

Chciałem wstąpić w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce/ojcu.

Prowadzę sprawy o wstąpienie w stosunek najmu w trybie art. 691 Kodeksu cywilnego.

W jakim czasie mogę liczyć na sprawdzenie umowy najmu lokalu?

Standardowo sprawdzam umowy w terminie 3 dni roboczych, w sprawach pilnych termin ten może ulec skróceniu do 1 dnia roboczego. 

Ile zajmuje przygotowanie umowy wynajmu lokalu użytkowego? 

Samo zredagowanie umowy najmu lokalu komercyjnego to co do zasady 4 dni robocze, do tego dochodzą poprawki i naniesienie uwag Wynajmującego oraz Najemcy. Każda z tych poprawek to kolejne 2 dni robocze.

Łączny czas przy założeniu minimalnego czasu odpowiedzi Wynajmującego i Najemcy, to 8 dni roboczych na przygotowanie końcowej wersji umowy najmu komercyjnego (najmu lokalu użytkowego).  

Ile czasu zajmuje przeprowadzenie sprawy o eksmisję z lokalu niepłacącego najemcy?

Od chwili złożenia pozwu do chwili opuszczenia lokalu należy liczyć ok 6 - 9 miesięcy. W toku sprawy o eksmisję należy dochodzić także zaległego czynszu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę. Celem złożenia trzech pozwów jest wywarcie presji na najemcę na tyle dużej, żeby sam opuścił lokal. Przy okazji uzyskanie tytułu wykonawczego (prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku) uprawnia do wszczęcia egzekucji komorniczej i ewentualnie wpisu nierzetelnego najemcy do Krajowego Rejestru Zadłużonych, celem ostrzeżenie innych wynajmujących przed ryzykiem związanym z wynajmem lokalu nierzetelnemu najemcy.    

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcie sprawy przez kancelarię o zapłatę za lokal lub o eksmisję z lokalu?

- umowa najmu z protokołem wydania lokalu, 

- numer księgi wieczystej lokalu, 

- zestawienie zaległości z podziałem na poszczególne miesiące z wyszczególnieniem z czego zaległość wynika: odstępne dla właściciela, opłaty za media, 

- rachunki od dostawców mediów (w przypadku, gdy najemca zalega z ich regulowaniem). 

Zawarłem umowę najmu okazjonalnego, najemca zalega z płatnościami, chciałbym uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcie eksmisji.  

Zajmuję się pozyskaniem tytułu wykonawczego na podstawie umowy najmu okazjonalnego i najmu instytucjonalnego. W imieniu wynajmującego przeprowadzam całą procedurę konieczną do uzyskania tytułu wykonawczego. 

 

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90