Prawo spadkowe - spadki, dział spadku i zachowek

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to bardzo rozbudowana gałąź prawa cywilnego, stanowiąca nie tylko o prostym przejściu praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy. Najczęściej o prawie spadkowym myślimy w kategoriach nabycia spadku. Jednakże spadek to nie tylko aktywa, to także długi spadkowego oraz nabycie spadku wraz z innymi współspadkobiercami. prawie spadkowym czasem spadkobiercy ustawowi zostają pominięci w dziedziczeniu ustawowym, co wiąże się z dochodzeniem zachowku od obdarowanych testamentem lub darowiznami za życia spadkodawcy.  

W sprawach z zakresu prawa spadkowego specjalizujemy się w przeprowadzaniu spadków, w tym sprawa o dział spadku i podział majątku dorobkowego, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (działek gruntów, kamienic, mieszkań, gospodarstw rolnych) tak aby, spadkobierca mógł swobodnie rozporządzać swoją nieruchomością.

Prawo spadkowe to także pomoc w sprawach, gdy scheda spadkowa jest obciążona długami lub w spadku zmarły pozostawił jedynie długi. W takich sytuacjach prawo spadkowe pomaga w ustaleniu składu spadku (jego aktywów i pasywów) wymaga pozyskania licznych dokumentów z: urzędów, banków, instytucji pożyczkowych lub od wierzycieli prywatnych. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się przygotowaniem wniosków o spis inwentarza lub przygotowaniem dokumentów do sporządzenia wykazu inwentarza przez spadkobiercę. Pomagamy porozumieć się z wierzycielami w celu spłaty zadłużenia spadkowego.

Sytuację kiedy spadek obejmuje tylko długi zmuszają spadkobierców do odrzucania spadku. W zakresie prawa spadkowego pomagamy osobom, mieszkającym za granicą, które nie mają możliwości (także z powodu ograniczeń wynikających z pandemii Covid-19) przylotu lub przyjazd do Polski, w celu przeprowadzenia spraw spadkowych i odrzucenia spadku w imieniu swoim oraz swoich małoletnich dzieci. W ramach prawa spadkowego zajmujemy się pozyskaniem zgody sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Prawo spadkowe to także specjalizacja w sprawach związanych z zachowkiem, jego dochodzeniem oraz obroną przed roszczeniami uprawnionych spadkobierców. Zapewniamy kompleksową pomoc dla naszych Klientów  począwszy od porad prawnych z zakresu prawa spadkowego przed i na etapie postępowań sądowych oraz ustalenia kręgu spadkobierców, poprzez reprezentację przed sądem, aż do uzyskania prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie praw do spadku.

Czy w kancelarii w ramach pomocy w prawie spadkowym można sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia?

Nie, gdyż poświadczenie dziedziczenia ustawowego jest czynnością notarialną, a sam zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego sporządza notariusz. Przy czym pomoc notariusza w sprawach stwierdzenia nabycia spadku jest mocno ograniczona. We wszystkich sprawach spadkowych, w których notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego (m.in. spór co do praw spadkowych, nieobecność w kraju jednego ze spadkobierców lub wszystkich, powołanie do spadku w testamencie szczególnym, brak numeru PESEL spadkodawcy) pomagamy w sądowym stwierdzeniu nabycia spadku.

Czy w zakresie prawa spadkowego zajmujecie się prowadzeniem spraw po kilku spadkobiercach zmarłych w różnych a zarazem odległych datach?

Tak, oczywiście zajmujemy się takimi sprawami prawa spadkowego, bez względu na przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W rachubę wchodzi - oprócz obecnie obowiązującego Kodeksu Cywilnego - także dekret prawo spadkowe, Kodeks Napoleona, Zwod Praw i austriacki kodeks cywilny (w skrócie ABGB).

Nabyłem w spadku długi, a nie chcę odrzucać schedy spadkowej tylko spłacić wierzycieli i nie wiem jak się za to zabrać.

Ten aspekt dotyczący  prawa spadkowego fjest nam szczególnie bliski. Pomagamy przeprowadzić postępowanie spadkowe, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ustaleniem długów spadkowych oraz negocjacjami z wierzycielami spadkowymi. W przypadku nieruchomości zadłużonych hipotecznie i objętych egzekucjami komorniczymi negocjujemy z bankiem warunki spłaty zadłużenia oraz pomagamy w sprzedaży nieruchomości.

Mieszkam w USA chciałbym przeprowadzić spadek w Polsce, jakie dokumenty są potrzebne aby kancelaria zajęła się sprawą w moim imieniu.

Zakładając, że od otwarcia i dowiedzenia się o tytule powołania do spadku nie upłynęło 6 miesięcy, a więc jest jeszcze czas na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, konieczne jest przesłanie pełnomocnictwa szczególnego do złożenia w imieniu Klienta oświadczenia o przyjęciu spadku. Pełnomocnictwo takie musi być opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym. Klient ma możliwość skorzystania z amerykańskiego odpowiednika notariusza (notary public), który prześle ten dokument do właściwego departamentu danego stanu, nadającego klauzule apostille. Po otrzymaniu dokumentu zajmujemy się jego tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy polskiego konsulatu w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles lub polskiej ambasady w Waszyngtonie. Szczegóły pełnomocnictwa przesyłamy Klientowi po otrzymaniu od niego wszelkich niezbędnych danych spadkodawcy oraz potencjalnych spadkobierców.

Czy przeprowadzając spadek, zajmujecie się także rozliczeniem z urzędem skarbowym podatku od spadków i darowizn oraz wpisami w księdze wieczystej.  

Tak, zajmujemy się sprawami spadkowymi kompleksowo, oprócz przygotowania odpowiednich deklaracji podatkowych (SD-3, SD-Z2), zajmujemy się także ujawnieniem prawa spadkobiercy w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.

Czy przeprowadzacie sprawy spadkowe po osobach zmarłych za granicą?

Tak jeśli zmarły spadkodawca był obywatelem polskimi (mógł mieć też podwójne obywatelstwo) i pozostawiły majątek na terenie Polski.

Mieszkam za granicą, nie mogę przyjechać do Polski żeby odrzucić spadek w imieniu swoim i moich małoletnich dzieci.

Na podstawie udzielonych pełnomocnictw (w formie aktów notarialnych) reprezentujemy przed sądem w sprawie odrzucenia spadku oraz zajmujemy się uzyskaniem zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności majątkiem dziecka (zgody sądu na odrzucenie imieniem małoletniego spadku po zadłużonym spadkobiercy).

Mój kontrahent zmarł po otrzymaniu faktury, nie uregulował należności.

Specjalizujemy się  w prawie spadkowym, w tym w dochodzeniu zapłaty od spadkobierców zmarłego dłużnika. Ustalamy krąg spadkobierców i w razie potrzeby kierujemy powództwa o zapłatę.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią w Krakowie. Pomagamy kompleksowo w zakresie prawa spadkowego.

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90