Zniesienie współwłasności i podział majątku dorobkowego

podział majątku

Na czym polega podział majątku?

Zakres specjalizacji Kancelarii obejmuje sprawy o podział majątku w szczególności zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku obejmujący zniesienie współwłasności nieruchomości oraz podział majątku wspólnego (dorobkowego) po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Wszystkie powyższe sprawy koncentrują się wokół zniesienia współwłasności nieruchomości czy to udziałowej czy bezudziałowej. 

Sprawy o podział wspólnego majątku, które przeprowadzamy w kancelarii:

  • zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych,
  • pomoc w powyższych sprawach w przypadku zniesienia współwłasności w drodze umownej oraz sądowej,
  • spory o zniesienie współwłasności,
  • podziały majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • podziały wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej,
  • przygotowanie dokumentacji prawnej do wydzielania lokali w kamienicach,
  • podziały działek i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub zabudowy. 

Ile czasu zajmują sprawy działowe w sądach?

Postępowania sądowe w przypadku zniesienia współwłasności nieruchomości przeważnie trwają od 2-10 lat. Czynnikiem wpływającym na długość postępowania jest ilość współwłaścicieli. Im więcej współwłaścicieli tym postępowanie trwa dłużej. Postępowania wydłuża także konieczność ustalenia aktualnych adresów współwłaścicieli lub ich spadkobierców. Sposób podziału np. poprzez sprzedaż nieruchomości na licytacji nie ma większego znaczenia dla trwania postępowania.  

Podział majątku po rozwodzie

Wyrok rozwodowy przeważnie nie obejmuje podziału majątku byłych małżonków, wobec czego koniecznym jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego oraz zmiany wpisów w księgach wieczystych. 

Kto płaci za sprawę o podział majątku?

Opłaty sądowe, skarbowe oraz honorarium przeważnie uiszcza ta strona (w przypadku podziału majątku dorobkowego) lub ten współwłaściciel, który wnioskuje o zniesienie współwłasności. Zaliczki na koszty biegłego z zakresu szacowania wartości nieruchomości na dalszym etapie sprawy ponoszą przeważnie wszyscy uczestnicy postępowania. Przeważnie zaliczki wynoszą od 500-1500 zł. W orzeczeniu kończącym postępowanie sąd ustala końcowe koszty związane z udziałem biegłych w postępowaniu i sporządzonych przez nich opinii.  W postępowaniach o podział majątku lub zniesienie współwłasności uczestniczą przeważnie biegli z zakresu geodezji (podziały geodezyjne) oraz z zakresu szacowania wartości nieruchomości. 

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Sposobem uniknięcia dość kosztownego postępowania podziałowej jest współdziałanie z byłym małżonkiem i łączna sprzedaż nieruchomości. Kancelaria zajmuje się przygotowaniem księgi wieczystej oraz skompletowaniem koniecznych dokumentów do transakcji sprzedaży. Doradzam także i asystuje przy czynnościach notarialnych z tym związanych. 

 

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90