Windykacja należności - szkolenie

Windykacja należności

Szkolenie z windykacji należności - opis i cele szkolenia

Program i oferta szkolenia z zakresu windykacji w tym windykacji miękkiej i sądowej dedykowana jest zarządcom i administratorom wspólnot mieszkaniowych, apartamentów i nieruchomości komercyjnych. Podczas szkolenia dzielę się wiedzą zdobytą podczas prowadzenia kilkuset windykacji sądowych i komorniczych. Szkolenie ubogacone jest przykładami z praktyki oraz opisem najczęstszych przypadków związanych z unikaniem przez dłużników spłaty zadłużenia. Poruszam tematy związane ze skutecznymi metodami dłużników oraz metodyką postępowania wierzyciela. Częste zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustaw covidowych, wymagają zmiany sposobów i procedur windykacyjnych. Niniejsze szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę skutecznej windykacji w czasach post-pandemicznych.      

I. Windykacja przedsądowa

W tym szkoleniu z windykacji dowiesz się co jest a co nie jest przez prawo dopuszczalne, co powinno znaleźć się w wezwaniu do zapłaty, jakimi sankcjami obwarować wezwanie, polubowne formy rozwiązywania sporów, ugody z dłużnikami, taktyka prowadzenia negocjacji z dłużnikami, kiedy wpis do rejestru długów może się okazać skuteczny.

II. E-sąd

Szkolenie z windykacji należności to również informacje o tym jak korzystać z elektronicznego formularza, jakie opłaty, zalety i wady, procedura postępowania sądu, co w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, uzyskanie elektronicznego nakazu zapłaty i jego dalsze wykorzystanie, jak ustalić numer PESEL i NIP dłużnika.

III. Pozew w postępowaniu uproszczonym

Większość dochodzonych kwot z tytułu kosztów zarządu nieruchomości wspólnej nie przekracza kwoty 20 000 zł, a więc trybem dochodzenia takich roszczeń jest postępowanie uproszczone. Podczas szkolenie z windykacji sądowej dowiesz się jak prawidłowo przygotować pozew, z jakich elementów powinien się składać. Jak prawidłowo oznaczyć wartość przedmiotu sporu w przypadku kilku dłużników, jakie dodatkowe żądania zawrzeć w pozwie w jaki sposób przytoczyć i opisać wnioskowane w pozwie dowody oraz jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu.

IV. Postępowanie upominawcze i nakazowe

Ta część szkolenia z miękkiej windykacji to różnice, wady i zalety postępowania upominawczego i nakazowego, procedura postępowania sądu, przesłanki wydania nakazu zapłaty, koszty, nakaz zapłaty jako zabezpieczenie, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla i uznania powództwa.

V. Postępowanie klauzulowe

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji, przejście uprawnień lub obowiązku z tytułu egzekucyjnego, koszty, praktyka sądów.

VI. Wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej

Ustalenie ksiąg wieczystych dłużnika, podstawy wpisów, dokumenty do wniosku, sposób wypełnienia formularza KW-WPIS z uwzględnieniem wniosku o wpis hipoteki,  skutki wpisu dla wierzyciela i dłużnika.

VII. Wniosek o egzekucję komorniczą

Szkolenie z windykacji komorniczej pokazuje sposób formułowania żądania, wskazanie sposobu prowadzenia egzekucji,  zajęcia wynagrodzenia i rachunków bankowych, taktyka postępowania wierzyciela, taktyka wyboru komornika i współpracy z nim, wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika, ograniczenia egzekucji, sposoby obrony i unikania egzekucji przez dłużników.

VIII. Egzekucja z nieruchomości

Na szkoleniu z egzekucji nieruchomości dowiesz się kiedy ją stosować, jak wygląda procedura, jak współpracować z komornikiem i sądem, koszty, wady i zalety, sposoby unikania i utrudniania egzekucji przez dłużnika jak sobie z tym radzić.

IX. Umorzenie egzekucji komorniczej z uwagi na brak majątku dłużnika

sprawy o wyjawienie majątku, pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, powództwo z 299 k.s.h., wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

X. Egzekucja transgraniczna

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE), Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ), pozew, koszty, sposoby prowadzenia egzekucji zagranicznej.

XI. Upadłość dłużnika

Szkolenie z zakresu windykacji to także zakres wiedzy taki jak wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, upadłość konsumencka, uprawnienia wierzyciela w toku postępowania, wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania w tym egzekucje komornicze, zgłoszenie wierzytelności. Wpływ zagranicznych postępowań upadłościowych na sytuację wierzyciela.

XII. Dochodzenia roszczeń w postępowaniu karnym

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wierzyciela, uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, wniosek o naprawienie szkody.