Wspólnoty mieszkaniowe - obsługa prawna Kraków

Obsługa prawna i doradztwo dedykowane zarządom wewnętrznym wspólnot w Krakowie oraz zarządcą zewnętrznym (administratorom) w zakresie:

 • windykacja należności z tytułu zarządu nieruchomością wspólną od właścicieli lokali,
 • windykacja sądowa opłat administracyjnych i zaliczek na fundusz remontowy,
 • hipoteczne zabezpieczania powyższych roszczeń,
 • spraw sądowych zmierzających do sprzedaży lokalu w drodze komorniczej licytacji,
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w odrębną własność, reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz prowadzenie spraw sądowych w przypadku braku wymaganej jednomyślności współwłaścicieli,
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu,
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości wspólnych (gruntów pod budynkiem),
 • regulacja stanów prawnych w zakresie służebności gruntowych (drogi koniecznej, dostępu do wiat śmietnikowych, skrzynek z mediami, garaży itp)

Oferta kancelarii skierowana jest również do właścicieli lokali w wspólnotach mieszkaniowych w Krakowie w zakresie:

 • reprezentacji na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej w Krakowie oraz wobec zarządu wspólnoty,
 • zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych w Krakowie oraz reprezentacji w sądach cywilnych,
 • nabycia od wspólnot mieszkaniowych z Krakowa części nieruchomości wspólnej,
 • zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.