Wpis hipoteki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej - czemu REGON zamiast NIP-u

Chcąc wpisać hipotekę przymusową na rzecz wspólnoty mieszkaniowej pojawia się problem z numerem REGON. Otóż przepisy wymagają, aby na tytule wykonawczym (np.: prawomocnym nakazie zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności) zamieścić numer NIP lub KRS wierzyciela. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej będzie to numer NIP.  Wspólnoty mieszkaniowe nie są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego i dlatego nie posiadają numer KRS. Takie rozwiązanie zapobiega pomyłkom na etapie egzekucji komorniczej. Tylko co w przypadku, gdy wierzyciel nie chce wszczynać egzekucji a jedynie zabezpieczyć swoje roszczenie poprzez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową.
 
Wierzyciel – wspólnota mieszkaniowa składa wniosek o wpis hipoteki. W formularzu KW-Wpis - w rubrykach opisujących wierzyciela - pojawia się wymóg wskazania numeru Regon. Dlaczego nie NIP? To jest dobre pytanie do ustawodawcy. Dlaczego nie ujednolicił praktyki posługiwania się numerami do tylko jednego. Czemu nie zmienił formularzy wniosków o wpis w księgach przy okazji nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzając wymóg wskazywania numeru NIP lub KRS jednostek organizacyjnych zamiast numeru Regon? Prawdopodobnie nowelizując przepisy procedury cywilnej myślano tylko o tym aby uniknąć pomyłek przy egzekucji niewłaściwego dłużnika i przy okazji dodano wymóg oznaczenia także wierzyciela. Swoją drogą nie słyszałem o przypadku pomyłki komornika co do osoby wierzyciela. Jak to zwykle bywa, innymi przepisami nikt sobie
w ministerstwie głowy nie zaprzątał. 
 
Jak temu problemowi zaradzić? Moim zdaniem wystarczy załączyć do wniosku o wpis hipoteki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wydruk ze strony wyszukiwarki internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (http://stat.gov.pl/regon/). Wspólnoty mieszkaniowe posiadają numer Regon i numer NIP. Obydwa numery są ujawniane w rejestrze Regon. Znając numer NIP wspólnoty mieszkaniowej można łatwo ustalić numer Regon. Dla sądu taki wydruk powinien w zasadzie wystarczyć. Choć nie jest to dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, to jednak na wydruku znajduje się następująca informacja prawna:
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON”.
Skoro wyciągi z ksiąg wieczystych i rejestru przedsiębiorców w postaci wydruków mają moc dokumentów urzędowych, to co stoi na przeszkodzie, aby uznać za taki dokument także wydruku z rejestru Regon. W razie wątpliwości sąd może i powinien wydruk ten zweryfikować w ogólnie dostępnej w Internecie bazie danych.
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również