Spłata hipoteki a opróżnione miejsce hipoteczne

Spłata hipoteki a opróżnione miejsce hipoteczne

Naturalnym odruchem po spłacie kredytu hipotecznego i uzyskaniu oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki w związku z jej spłatą, jest udanie się do sądu wieczystoksięgowego w celu wykreślenia z działu IV obciążenia hipotecznego.

W niniejszym wpisie chciałbym zaproponować inne rozwiązanie, nie tak oczywiste, ale w jakimś stopniu chroniące naszą nieruchomość przed wierzycielami.

Opróżnione miejsce hipoteczne w księdze wieczystej - co na ten temat znajdziemy w aktualnych przepisach?

W ustawie o księgach wieczystych i hipotece znajdują się przepisy art. 101(1) – 101 (11) odnoszące się do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Zestawienie czterech z tych przepisów prowadzi do wniosku, że lepszym rozwiązaniem jest przy złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki - w szczególności jeśli hipoteka ta była wpisana na pierwszym miejscu - równoczesne ujawnienie prawa do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Art. 1011

1. W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość.

Art. 1014

1. W razie wykreślenia hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi wieczystej.

Art. 1016

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu. Ustanowienie hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu nie jest dopuszczalne.

Art. 10110

Hipotece ustanowionej na opróżnionym miejscu hipotecznym lub przeniesionej na opróżnione miejsce hipoteczne przysługuje pierwszeństwo takie samo jak wygasłej hipotece.

Zastrzeżenie pierwszego miejsca hipotecznego podczas wykreślania hipoteki banku

Jeśli na pierwszym miejscu wpisana była hipoteka banku i przy jej wykreśleniu zastrzeżemy sobie uprawnienie do rozporządzania tym opróżnionym wskutek wykreślenia hipoteki banku miejscem hipotecznym, to każda następna hipoteka wpisana bez naszej wiedzy i zgody (takimi hipotekami są hipoteki przymusowe) będzie na kolejnym (czytaj: dalszym) miejscu hipotecznym.

Dlaczego warto ujawnić w księdze wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym?

Wierzyciel, na rzecz którego wpisano hipotekę przymusową musi albo się spieszyć z wszczęciem egzekucji z nieruchomości albo pogodzić z ryzykiem, że hipoteka wpisana na pierwszym miejscu będzie na taką sumę (może to być kolejny bank zabezpieczający udzielony kredyt hipoteczny), że jego roszczenie nie zostanie zaspokojone nawet w przypadku przeprowadzenia skutecznej licytacji. Może być też tak, że dłużnik ze środków uzyskanych z kredytu spłaci swoich wierzycieli, którzy wpisali hipoteki na drugim, trzecim i dalszych miejscach.

Tak więc warto ujawnić w księdze wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, na wypadek nieprzewidzianych problemów z wierzycielami.

Szukasz radcy prawnego w Krakowie? Sprawdź, jakie usługi prawnicze wykonuje nasza kancelaria prawna

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących m.in. windykację należności, obsługę wspólnot mieszkaniowych, księgi wieczyste, zasiedzenie nieruchomości, sprawy geodezyjne, służebność drogi oraz prawo lokalowe, prawo konsumenckie, prawo spadkowe i podział majątku. Nasi doświadczeni prawnicy od nieruchomości zapewnią Ci kompleksową i skuteczną pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych związanych z nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również