Spłata hipoteki a opróżnione miejsce hipoteczne

 

Naturalnym odruchem po spłacie kredytu hipotecznego i uzyskaniu oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki w związku z jej spłatą, jest udanie się do sądu wieczystoksięgowego w celu wykreślenia z działu IV obciążenia hipotecznego.

W niniejszym wpisie chciałbym zaproponować inne rozwiązanie, nie tak oczywiste, ale w jakimś stopniu chroniące naszą nieruchomość przed wierzycielami.

 

W ustawie o księgach wieczystych i hipotece znajdują się przepisy art. 101(1) – 101 (11) odnoszące się do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Zestawienie czterech z tych przepisów prowadzi do wniosku, że lepszym rozwiązaniem jest przy złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki - w szczególności jeśli hipoteka ta była wpisana na pierwszym miejscu - równoczesne ujawnienie prawa do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

 

Art. 1011

1. W razie wygaśnięcia hipoteki właścicielowi nieruchomości przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość.

 

 

Art. 1014

1. W razie wykreślenia hipoteki bez jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki uprawnienie to zostanie wpisane do księgi wieczystej.

 

Art. 1016 Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu. Ustanowienie hipoteki przymusowej na opróżnionym miejscu nie jest dopuszczalne.

 

Art. 10110 Hipotece ustanowionej na opróżnionym miejscu hipotecznym lub przeniesionej na opróżnione miejsce hipoteczne przysługuje pierwszeństwo takie samo jak wygasłej hipotece.

 

Jeśli na pierwszym miejscu wpisana była hipoteka banku i przy jej wykreślaniu zastrzeżemy sobie uprawnienie do rozporządzania tym opróżnionym w skutek wykreślenia hipoteki banku miejscem hipotecznym, to każda następna hipoteka wpisana bez naszej wiedzy i zgody (takimi hipotekami są hipoteki przymusowe) będzie na kolejnym (czytaj: dalszym) miejscu hipotecznym.


Wierzyciel, na rzecz którego wpisano hipotekę przymusową musi albo się spieszyć z wszczęciem egzekucji z nieruchomości albo pogodzić z ryzykiem, że hipoteka wpisana na pierwszym miejscu będzie na taką sumę (może to być kolejny bank zabezpieczający udzielony kredyt hipoteczny), że jego roszczenie nie zostanie zaspokojone nawet w przypadku przeprowadzenia skutecznej licytacji. Może być też tak, że dłużnik ze środków uzyskanych z kredytu spłaci swoich wierzycieli, którzy wpisali hipoteki na drugim, trzecim i dalszych miejscach.

 

Tak więc warto ujawnić w księdze wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, na wypadek nieprzewidzianych problemów z wierzycielami.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również