PESEL wierzyciela hipotecznego vs ochrona danych osobowych. Ujawniać czy nie?

PESEL wierzyciela hipotecznego vs ochrona danych osobowych. Ujawniać czy nie?

Ujawnienie numeru PESEL wierzyciela w księgach wieczystych - czego dotyczy problem?

Ostatnio w Rzeczpospolitej przeczytałem artykuł o skargach wierzycieli hipotecznych, kierowanych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaniepokojonych ujawnianiem ich numeru PESEL w księgach wieczystych.

Obawiam się, że obsesja na punkcie ochrony danych osobowych w połączeniu z chęcią poprawienia prawa na zamówienie dziennikarzy, spowoduje usunięcie jedynej informacji, która pozwala w 100 % zidentyfikować osobę wierzyciela. 

Czym grozi usunięcie numeru PESEL wierzyciela z księgi wieczystej?

Dlatego przestrzegam ustawodawcę przed wylaniem dziecka z kąpielą. O ile dłużnik osobisty będący jednocześnie dłużnikiem hipotecznym, wie kto jest jego wierzycielem hipotecznym, to już jego spadkobiercy mogą mieć co do tego wątpliwości.

Załóżmy, że wierzycielem hipotecznym jest Pan Jan Kowalski syn Ewy i Adama. Nazwisko popularne, imiona rodziców także, wobec tego można założyć, że osób o takich imionach i nazwiskach jest kilka jeśli nie kilkanaście. Żeby uniknąć pomyłek potrzebny jest niepowtarzalny i przypisany do konkretnej osoby numer identyfikacyjny. Taką rolę świetnie spełnia numer PESEL, identyfikujący konkretnego Pana Kowalskiego. Mając numer PESEL można łatwo ustalić adres zameldowania wierzyciela za pomocą biura meldunkowego. Całkiem możliwe, że adres zameldowania będzie tożsamy z adresem zamieszkania.

Co w przypadku dziedziczenia?

Co więcej, wierzyciel (w przeciwieństwie do ksiąg wieczystych) wieczysty nie jest, a raczej jest śmiertelny. Ktoś po nim zapewne będzie dziedziczył. Mając numer PESEL można ustalić w rejestrze notarialnych testamentów, czy wierzyciel sporządził testament i kto jest jego spadkobiercą. Zakładam, że rozsądny wierzyciel nie bawi się w testamenty własnoręczne tylko należycie zabezpiecza transfer swojego majątku, w tym także wierzytelności i spisuje testament u rejenta.

Gdybym był czyimś wierzycielem hipotecznym, możliwe że za niedługo będę, wolałbym raczej żeby spadkobiercy mojego dłużnika nie mieli problemów z ustaleniem moich personaliów, w końcu chcę odzyskać pieniądze, a hipoteka ma na celu jedynie  zabezpieczenie mojego roszczenia. 

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również