Odpis z księgi wieczystej w postępowaniu sądowym

Od 1 lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło znaczne ułatwienie w pozyskiwaniu odpisów ksiąg wieczystych. Teraz można taki dokument pozyskać bez konieczności udania się do najbliższego sądu wieczysto-księgowego. Wystarczy skorzystać ze strony www.ekw.gov.pl składając zamówienie na odpis księgi wieczystej lub wyciąg z poszczególnych działów. Opłaty są zróżnicowane, ale i tak mniejsze niż w przypadku papierowego odpisu. Wydruk treści księgi wieczystej z pliku PDF ma moc dokumentu urzędowego tak samo jak wydruk z KRS.

Do dobrze, że wprowadzono to udogodnienie tylko cały czas mam wrażenie, że obowiązek pozyskiwania odpisów z księgi wieczystej i przedkładania takiego dokumentu w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości jest zbędny.
Oczywiście przepis art. 607 k.p.c. mówi jasno , że do wniosków, dotyczących nieruchomości ujawnionych w księdze wieczystej lub dla których prowadzony jest zbiór dokumentów, należy dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.

Przepis ten moim zdaniem miał rację bytu w czasach, gdy księgi wieczystej nie były dostępne za pośrednictwem Internetu. Wtedy jedynym sposobem zapoznania się z treścią księgi wieczystej było przeglądnięcie samej księgi lub jej odpisu. Dzisiaj gdy praktycznie proces migracji ksiąg wieczystych (przenoszenia treści tradycyjnych papierowych ksiąg wieczystych do sytemu elektronicznego) dobiega końca i sąd ma możliwość sprawdzenia na każdym etapie postępowania treści księgi wieczystej, wymaganie przedkładania odpisu mającego moc dokumentu urzędowego do wniosku lub pozwu jest przejawem zbędnego formalizmu.

Weźmy na przykład sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej albo zniesienie współwłasności. Z  mojej praktyki wynika, że są to sprawy stosunkowo długo trwające w sądach (2 lata w I instancji) a bywają przypadki beznadziejne trwające i 20 lat.  W sprawy takie zaangażowanych jest często kilku/kilkunastu uczestników. Stosunkowo długi okres rozpatrywania takiej sprawy w połączeniu z licznym gronem uczestników powoduje, że w toku postępowania krąg uczestników może się zmieniać z uwagi na zbycia nieruchomości lub ich udziałów albo dziedziczenie po byłych właścicielach-uczestnikach. Żaden z przepisów procedury cywilnej nie wymaga jednakże, aby w takim przypadku przedkładać aktualny odpis z księgi wieczystej celem aktualizacji kręgu uczestników. Wobec tego co sądowi po odpisie, który był aktualny tylko w momencie składania wniosku, a w momencie wyrokowania jest kompletnie nieaktualny. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. sąd rozstrzygając sprawę (czy to wyrokiem czy postanowieniem) powinien brać pod uwagę stan rzeczy istniejący na dzień zamknięcia rozprawy.

Nie jestem przeciwnikiem ułatwiania sądowi pracy poprzez załączanie treści ksiąg wieczystych, uważam że sądy mogłyby poprzestać na wydrukach nawet jeśli nie mają mocy odpisów, choć są zgodne z treścią księgi wieczystej wyświetlonej na ekranie komputera (tzw. print screen). W razie wątpliwości wydruk taki można zweryfikować z treścią elektronicznej księgi wieczystej. Właściwie dla rozstrzygnięcia powinna być istotna tylko treść elektronicznej księgi wieczystej, odpis to tylko odzwierciedlenie treści księgi wieczystej w momencie jego sporządzenia nic więcej.

Co do opłat za wydruki zrównane w mocy z dokumentami urzędowymi można było sobie je odpuścić. Skoro nie pobiera się opłat za wydruki z KRS. W końcu obydwa rejestry zostały stworzone dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i nie widzę żadnych - poza fiskalnymi - względów za utrzymaniem tych opłat.

Jak długo ważny jest odpis z księgi wieczystej przeczytasz tu.

 
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również