Nieruchomość wkładem do spółki jawnej a wpis w księdze wieczystej

Nieruchomość wkładem do spółki jawnej a wpis w księdze wieczystej
Podstawą do ujawnienia spółki jawnej w księdze wieczystej w miejsce dotychczasowego właściciela, który przystępując do spółki jawnej dokonał przeniesienia na nią prawa własności swojej nieruchomości stanowi umowa przeniesienia własności nieruchomości na spółkę.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 14 stycznia 2015 r. sygn. akt II CSK 85/14 (sędzia sprawozdawca SSN Henryk Pietrzkowski)

Powyższe orzeczenie zostało wydane na kanwie sporu z sądem okręgowym, który orzekł, że zobowiązanie się jednego ze wspólników do przeniesienia nieruchomości na spółkę jawną w umowie tworzącej tą spółkę (a umowa została zawarta bez dochowania formy aktu notarialnego) i późniejsze przeniesienie nieruchomości odrębną umową już w formie aktu notarialnego jest nieprawidłowe, gdyż pierwotne zobowiązanie było nieważne a wobec tego odpadła causa (przyczyna) zobowiązania do przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Sędzia Pietrzkowski odwołał się do nieaktualnego już orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 grudnia 1991 r. sygn. akt III CZP 128/91. Nieaktualnego gdyż wydanego na kanwie nieobowiązującego już Kodeksu Handlowego, który nie przesądzał tak jak jest to obecnie w Kodeksie Spółek Handlowych zdolności spółki z o.o. w organizacji do nabywania praw. Jednakże pogląd wyrażony w tym orzeczeniu jak ulał pasuje do sprawy spółki jawnej. Mianowicie przenieść prawo własności nieruchomości w wykonaniu zobowiązania wspólnika do wniesienia takiego wkładu, można dopiero po zarejestrowaniu spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jawna powstaje z dniem rejestracji. Dlatego pogląd jakoby umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy wkładem jest nieruchomość, jest po prostu niepraktyczny. Wspólnik wnoszący wkład będzie musiał i tak zawrzeć ze spółką (jak już zostanie zarejestrowana) umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. W sumie zostaną sporządzone dwa akty notarialne: pierwszy obejmujący zobowiązanie do wniesienia wkładu przy okazji związania spółki i drugi przenoszący prawo własności (wykonanie zobowiązania).

Dodam tylko, że do wniosku o wpis spółki jawnej w księdze wieczystej należy dołączyć wydruk z KRSu spółki (może być forma wydruku elektronicznego – bez pieczątek i podpisów), tak żeby sąd miał pewność, że podmiot ten istnieje.  

Jako ciekawostkę mogę podać że SSN Pietrzkowski omyłkowo piszę o obowiązku dochowania formy aktu notarialnego do zawarcia umowy spółki partnerskiego podczas gdy już od 8 stycznia 2009 r. wystarczająca jest forma pisemna.  

Szukasz radcy prawnego w Krakowie? Sprawdź, jakie usługi prawnicze wykonuje nasza kancelaria prawna

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących m.in. windykację należności, obsługę wspólnot mieszkaniowych, księgi wieczyste, zasiedzenie nieruchomości, sprawy geodezyjne, służebność drogi oraz prawo lokalowe, prawo konsumenckie, prawo spadkowe i podział majątku. Nasi doświadczeni prawnicy od nieruchomości zapewnią Ci kompleksową i skuteczną pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych związanych z nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również