Wpis właściciela w księdze wieczystej a imiona rodziców. Czy jest obowiązek ich podania?

Wpis właściciela w księdze wieczystej a imiona rodziców. Czy jest obowiązek ich podania?

Wpis właściciela w księdze wieczystej a imiona rodziców. Czy istnieje wymóg ich podania?

Jakiś czas temu znajomy pośrednik w obrocie nieruchomościami zadał mi pytanie. Czy składając wniosek o wpis właściciela w księdze wieczystej na urzędowym formularzu KW-WPIS należy wpisać imiona rodziców. Gdyż pracownik jednego z wydziałów ksiąg wieczystych zwrócił uwagę na brak imion rodziców, pomimo wskazania we wniosku numeru PESEL właściciela nieruchomości.

No cóż,  doradziłem żeby dla świętego spokoju dopisał imiona rodziców, gdyż w takiej sytuacji nie ma o co kruszyć kopii.

Natomiast od strony prawnej pracownik sądu nie miał racji.

PESEL w księdze wieczystej

Zgodnie z § 34 pkt 5 lit. f i g rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym z dnia 20 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1575), w podrubryce 2.2.5 "osoba fizyczna"  wpisuje się szczegółowe dane identyfikujące osobę fizyczną, a imię ojca i imię matki wypełnia się tylko w przypadku braku numeru ewidencyjnego PESEL. Tak więc podanie numeru PESEL jest wystarczające do zidentyfikowania właściciela. Dodatkowe wpisywanie imion rodziców jest zbędne, tym bardziej że prędzej znajdzie się dwóch przysłowiowych Janków Kowalskich mających rodziców o takich samych imionach, niż dwóch właścicieli, którzy mają ten sam numer PESEL. Dla niewtajemniczonych podpowiadam, że coś takiego nie może mieć miejsca. Numer PESEL jest  niepowtarzalny.

Brak możliwości podania imion rodziców w formularzach KW- ZAL i KW-WPIS

Co więcej, w samych urzędowych formularzach, zarówno KW- ZAL jak i KW-WPIS, ustawodawca nie przewidział rubryki do wpisania imion rodziców. Oczywiście można wpisać w rubryce „Treść żądania” imiona rodziców, ale pouczenia o tym wątpliwym obowiązku na początku formularza nie znajdziemy.

Obowiązek podania imion rodziców w księgach wieczystych to konsekwencja migracji ksiąg do wersji elektronicznej

Skąd w takim razie wpisy imion rodziców w księgach wieczystych? Jest to konsekwencja przenoszenia treści ksiąg wieczystych prowadzonych w formie papierowej (tradycyjnej) . Sam proces przepisywania treści księgi  tradycyjnej do formy elektronicznej nazywa się migracją ksiąg wieczystych. W księgach papierowych wpisywano w celu rozróżnienia osób imiona ich rodziców, zwyczaj zresztą tak stary jak ludzkość i nadal stosowany choćby w sporządzaniu aktów stanu cywilnego. Migrując księgi wieczyste tradycyjne nie dopisuje się numeru PESEL tylko ujawnia imiona rodziców, co nie zmienia jednak faktu i przepisu rozporządzenia stanowiącego, że obecnie system ksiąg wieczystych jest oparty o numer  PESEL dla osób fizycznych i numer REGON dla pozostałych podmiotów (spółek prawa handlowego, spółdzielni. stowarzyszeń itp.) jako numerów identyfikujących.

Podsumowanie 

Tak więc Drodzy Państwo jak to zwykle bywa, życie sobie (zwyczaj sądowy) a przepisy sobie. Dla świętego spokoju ujawniamy imiona rodziców składając wniosek o wpis w księdze wieczystej właściciela (współwłaścicieli).  

Swoją drogą jeśli macie wrażenie, że żąda się od was czegoś o czym prawo milczy, a jedynie pracownik sądu postuluje, zachęcam do skorzystania z opcji „wpisz komentarz”.

Aktualizacja 8-01-2014 r.

Zmienią się formularze wpisów do ksiąg wieczystych - obok numeru PESEL trzeba będzie wpisać imiona rodziców. Takiego newsa przeczytałem w newsletterze LEXa. Czyżby ktoś w ministerstwie czytał mojego bloga ? ;)
 

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również