Jak długo ważny jest odpis z księgi wieczystej

Jak długo ważny jest odpis z księgi wieczystej
Jak długo ważny jest odpis z księgi wieczystej
 
Jedną minutę.. sad but true jak to mawiają anglosasi. Odpis z księgi wieczystej jest sporządzany wg stanu księgi wieczystej w chwili dokonania wydruku. Na każdym odpisie z elektronicznej księgi wieczystej jest wyraźnie zaznaczona wzmianka „stan z dnia RRRR-MM-DD i GG-MM (godzina z minutami). Załóżmy, że odbieramy w sądzie jeszcze ciepły odpis z księgi wieczystej na którym zaznaczono „stan na dzień 2012-07-11 09:45”. W tym samym momencie (jest godzina 09:46) okienko obok pracownik sądu wprowadza do systemu biurowości ksiąg wieczystych wniosek o wpis decyzji wywłaszczającej albo skargi na orzeczenie referendarza albo ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W tym momencie przestaje chronić potencjalnego nabywcę rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, gdyż każda z ww. wzmianek - zgodnie z art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - wyłącza rękojmię.
Oczywiście rzetelny rejent nie sporządzi aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości jeśli wcześniej nie sprawdzi treści księgi wieczystej, choćby za pomocą Internetu i przeglądarki dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

I tu się pojawia pytanie po co ci ludzie stoją w kolejkach płacą po 30 zł. od wydruku, który tak na dobrą sprawę nie jest im do niczego szczególnie potrzebny. Przecież notariusz może, ba.. powinien sprawdzić treść księgi wieczystej przed sporządzeniem czynności prawnej objętej aktem notarialnym. Może klienci notariusza poczują się lepiej mając kilka kartek obitych czerwoną pieczęcią z orłem spiętych spinaczem i zadrukowanych tabelkami nic nie mówiącymi przeciętnemu człowiekowi. A może to względy psychologiczne, czy też bezpieczeństwo obrotu nakazuję ludziom robić rzeczy zbędne, kosztowne całkowicie niepotrzebne.

Tu mała dygresja od paru dni można sobie wydrukować aktualny odpis z KRSu bez ponoszenia żadnych administracyjno-sądowych opłat, co więcej taki wydruk ma moc dokumentu urzędowego. Co stoi na przeszkodzie wprowadzić taką samą zasadę w przypadku odpisów z ksiąg wieczystych, czyżby względy fiskalne?;)

Jeśli Drogi czytelniku nadal nie jesteś przekonany do moich argumentów, pozwolę sobie przytoczyć fragment z uzasadnienia  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2010 r. II CSK 100/10: „(...) jasne, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych dotyczy stanu ujawnionego w księdze, a nie w odpisie z księgi, zgodzić się zatem trzeba, że konsekwencją takiego poglądu jest de lege lata konieczność badania przez zainteresowanych treści księgi wieczystej w dniu transakcji, a nie poleganie wyłącznie na odpisach”
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również