Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej. Co warto wiedzieć na temat wniosku o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej?

Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej. Co warto wiedzieć na temat wniosku o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej?

Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej (podstawa wpisu)

Dlaczego sąd odrzuca wpis ostrzeżenia o niezgodność treści księgi wieczystej?

Badając akta ksiąg wieczystych kilka razy trafiłem na postanowienie sądu wieczystoksięgowego, oddalające wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie prawa własności Iksińskiego do jakiejś nieruchomości. Wnioski były oddalane gdyż fachowi pełnomocnicy do wniosku o wpis powyższego ostrzeżenia dołączali niewłaściwe dokumenty.

Dlaczego warto starać się o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej?

Zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Co nam daje takie ostrzeżenie? Bardzo dużo. Jeśli przykładowo zamierzamy procesować się z osobą błędnie wpisaną w księdze wieczystej i nie chcemy, aby nasz przeciwnik procesowy zagrał nieuczciwie, dokonując sprzedaży nieruchomości tylko po to, aby utrudnić nam odzyskanie naszej własności, możemy wystąpić o wpis ostrzeżenia. Art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje m.in., że ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości wyłącza rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych to pewnego rodzaju fikcja prawna, polegająca na przyjęciu, że ten kto jest wpisany w księdze wieczystej może skutecznie przenieść prawo własności (pod pewnymi warunkami: nabycie odpłatne, brak złej wiary po stronie nabywcy) nie będąc prawowitym właścicielem tej nieruchomości. Wyłączenie rękojmi poprzez wpisanie ostrzeżenia o niezgodności oddala ryzyko sprzedaży nieruchomości do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu o własność. 

Jaka jest podstawa wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej?

Przepis art. 10 ust 2 stanowi, że podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o zabezpieczeniu. I tu często pełnomocnicy zawodowi zapominają o art. 10 ust 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzestając jedynie na przedłożeniu odpisu (kserokopii) wniosku złożonego do sądu o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym. Same twierdzenia wnioskodawcy to za mało dla sądu wieczystoksięgowego, konieczne są odpowiednie dokumenty.

Nieprawomocne orzeczenie sądu

Pierwszy z nich to odpis nieprawomocnego orzeczenia. Będzie to np. wyrok sądu stwierdzający, że w kw x wpisany jako właściciel powinien być Kowalski w miejsce Nowaka. Nieprawomocny wyrok to taki, od którego Nowak może jeszcze wnieść apelację.

Postanowienie o zabezpieczeniu

Drugą podstawą wpisu ostrzeżenia jest postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z art. 755 ust 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne (a tak jest w przypadku spraw o uzgodnienie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym, gdyż nie domagamy się zapłaty ale ujawnienia naszych praw w księdze wieczystej ), sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. W szczególności sąd może nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym rejestrze.

Kiedy złożyć wniosek wniosek o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej?

Wniosek o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu najlepiej złożyć już w pierwszym piśmie procesowym, wtedy nie podlega on opłacie sądowej zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeśli wniosek złożymy w dalszych pismach opłata będzie wynosiła 100 zł.  

Czy potrzebne jest wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia?

Art. 10 ust 2 stanowi także, że do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jest to wyjątek od reguły, gdyż co do zasady sąd udziela zabezpieczenia jeśli powód uprawdopodobni, że ma w tym interes prawny (art. 7301 § 1 kpc.) Tym bardziej należy korzystać z instytucji zabezpieczenia powództwa poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej.

Gdzie szukać wpisu ostrzeżenia w księgach wieczystych?

I na koniec najważniejsza informacja z zakresu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Informacji o ostrzeżeniach o toczącym się postępowaniu sądowym o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym należy szukać w dziale III księgi wieczystej.

Szukasz radcy prawnego w Krakowie? Sprawdź, jakie usługi prawnicze wykonuje nasza kancelaria prawna

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących m.in. windykację należności, obsługę wspólnot mieszkaniowych, księgi wieczyste, zasiedzenie nieruchomości, sprawy geodezyjne, służebność drogi oraz prawo lokalowe, prawo konsumenckie, prawo spadkowe i podział majątku. Nasi doświadczeni prawnicy od nieruchomości zapewnią Ci kompleksową i skuteczną pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych związanych z nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również