AWZ, czyli akt własności ziemi. Czy jest możliwe sprostowanie aktu własności ziemi?

AWZ, czyli akt własności ziemi. Czy jest możliwe sprostowanie aktu własności ziemi?

Co to jest akt własności ziemi?

Niby jest możliwe sprostowanie aktu własności ziemi w trybie administracyjnym, ale jakoś w praktyce się tego nie spotyka. Choć w orzeczeniu z dnia 29 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. akt. IV SA/Wa 2403/05) wskazał, że właściwym do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, stwierdził też, że zakaz wynikający z art. 63 nie odnosi się do art. 113 §1 kodeksu postępowania administracyjnego. Sąd wskazał też, że możliwym jest sprostowanie oczywistych omyłek w treści aktu własności ziemi.

Zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 208, poz. 2128 ze zm.) do ostatecznych decyzji wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1971 r. nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia bądź zmiany decyzji też że oczywiste omyłki mogą być prostowane

Sąd administracyjny w tym orzeczeniu wskazał, że na pełną akceptację zasługuje również pogląd, iż wadliwa powierzchnia działek określona w akcie nie stanowi materii właściwej do trybu sprostowania oczywistej omyłki decyzji administracyjnej. I tu jest pies pogrzebany. Co się mieści w pojęciu oczywistej omyłki. Na pewno nie jest to pomyłka w powierzchni działki. Moim zdaniem także omyłka w nazwisku uwłaszczonego posiadacza. Przykładowo rolnik nazywał się Pałka, a omyłkowo wpisano Palka. Czy można to sprostować w trybie oczywistej omyłki jeśli w tej wsi jest przykładowo sześciu Pałków i trzech Palków? W efekcie takiego sprostowania, przykładowy Pan Pałka straciłby tytuł prawny do nieruchomości na rzecz swojego sąsiada Pana Palki.
 
Tak samo mam wątpliwości co do omyłki w oznaczeniu działki, zamiast działki nr 625 wpisano 652. Niby czeski błąd, ale biorąc pod uwagę że decyzja uwłaszczeniowa została wydana w roku 1971 r. a od tego czasu działka nr 625 lub 652 uległa podziałowi i przekształceniom na szereg innych działek o numerach od 652/1 do 652/14, to jak to teraz ujawnić w ewidencji gruntów?

W takim razie co można sprostować w akcie własności ziemi?

Orzecznictwo wskazuje, że są to oczywiste omyłki pisarskie, opuszczenia wyrazów, gdzie sens zdania jest tak oczywisty, że brak wyrazu aż rzuca się w oczy, lub omyłki rachunkowe. Tylko problem w tym, że akty własności ziemi to były decyzję bardzo ubogie w treść, ze szczątkowym uzasadnieniem lub jego brakiem sprowadzające się do stwierdzenia że taki to a taki obywatel nabył taką to a taką działkę gruntu. W związku z tym jeśli pojawiały się omyłki pisarskie siłą rzeczy w 90% przypadków musiały dotyczyć albo zapisu nazwiska uwłaszczonego albo oznaczenia gruntu.

Czy da się podważyć akt własności ziemi?

Tak więc drogi czytelniku, instytucja sprostowania aktu własności ziemi jest instytucją w zasadzie martwą, która mogłaby mieć zastosowanie chyba tylko do akademickich przykładów omyłek wymyślonych przez teoretyków. Omyłki, z jakimi spotykam się w swojej praktyce, mają na tyle duży ciężar gatunkowy, że nie można ich uznać za oczywiste, a próba sprostowania takich omyłek w istocie prowadziłaby do zmiany treści decyzji, co jest w trybie art. 113 k.p.a. niedopuszczalne.

Szukasz radcy prawnego w Krakowie? Sprawdź, jakie usługi prawnicze wykonuje nasza kancelaria prawna

Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących m.in. windykację należności, obsługę wspólnot mieszkaniowych, księgi wieczyste, zasiedzenie nieruchomości, sprawy geodezyjne, służebność drogi oraz prawo lokalowe, prawo konsumenckie, prawo spadkowe i podział majątku. Nasi doświadczeni prawnicy od nieruchomości zapewnią Ci kompleksową i skuteczną pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów prawnych związanych z nieruchomościami. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną obsługę prawną dostosowaną do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami

Zainteresowany?

Zapraszamy do współpracy

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego Kraków

Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków

e-mail: biuro@kancelariafurtak.pl
tel. +48 881 20 30 90

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również