Dział I-O - oznaczenie nieruchomości

Dział I-O - oznaczenie nieruchomości

Ujawnienie budynku w księdze wieczystej

Dział I-O - oznaczenie nieruchomości

Zmiana numeru lokalu