Wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Co warto wiedzieć?

Wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Co warto wiedzieć?

Wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości - zmiany wprowadzone 3 maja 2012 roku

Sprawa dotyczy art. 924 Kodeksu postępowania cywilnego, a właściwie jego § 2 dodanego ustawą z dnia 16.09.2011. (Dz.U. z 2011, Nr 233, poz. 1381). Zmiany Kpc nazywane „nowelą majową” weszły w życie 3 maja 2012 r. i to jest data graniczna, którą warto zapamiętać.

Wykreślenie wzmianki o egzekucji z księgi wieczystej - aktualne przepisy

Obecne brzmienie art. 924.
§ 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.
§ 2. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów.

Poprzednio, przed 3 maja 2012 r. art. 924 Kpc składał się tylko z § 1. (właściwie.. nie miał żadnego paragrafu był samodzielną jednostką tekstu prawnego)

Wykreślenie egzekucji z księgi wieczystej - jakie są obowiązki komornika w tym zakresie?

Czyli komornik po zakończeniu postępowania egzekucyjnego tj. po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, w którym zawsze będzie wskazana kwota jaką ma zapłacić dłużnik/dłużnicy komornikowi za jego trud egzekucji, złoży wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie wpisu o wszczętej egzekucji. Kolejny raz ustawodawca pokazuję jaki jest dobrotliwy i jak chce dla ludzi dobrze. Niby wszystko pięknie tylko, że § 2 art. 924 ma zastosowanie do spraw egzekucyjnych wszczętych po dacie 3 maja 2012 (vide art. 9 ustawy z 16.09.2011 r.) i czy aby na pewno komornik ma czas, chęci i interes w tym aby „czyścić” dłużnikowi bądź potencjalnemu nabywcy nieruchomości księgę wieczystą? Szczerze w to wątpię.

Wniosek o wykreślenie wpisu o wszczętej egzekucji - dlaczego warto go złożyć?

Natomiast doświadczenie życiowe podpowiada, że jak się samemu sprawy nie popchnie lub jeszcze lepiej nie zleci tego fachowcowi, to wpis w KW będzie figurował bardzo długo i blokował możliwość uzyskania kredytu bądź sprzedania nieruchomości.

Ile kosztuje wniosek o wykreślenie wpisu o wszczętej egzekucji?

Na zakończenie dodam tylko, że wniosek o wykreślenie wpisu o wszczętej egzekucji wymaga opłaty sądowej w wysokości 30 zł. i prawomocnego komorniczego postanowienia o umorzeniu egzekucji jako załącznika do wniosku. 

Kraków, 21 lipca 2012 r.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również