Zerwanie umowy najmu na czas określony

16.10.2017 10:51
Prowadząc windykację zalegających z czynszem najemców, często spotykam się z przypadkami niefrasobliwych najemców, którzy pod błahym pozorem zrywają umowy terminowe o wynajem lokali mieszkalnych. Co ciekawe zerwanie umowy następuję przeważnie na samym początku okresu na jaki umowa została zawarta. Z racji tego, że najemcami najczęściej są studenci, okres obowiązywania umowy pokrywa się z rokiem akademickim. 
 
Przyczyny zerwania umowy są różne. Przeważnie najemca znajduje inny lokal albo nie wszyscy jego koledzy (koleżanki) chcą mieszkać w wynajętym lokalu.
Skutki zerwania umowy są zawsze takie same. Wezwanie do zapłaty za cały okres wynajmu lub okres do wypowiedzenia najmu przez właściciela z uwagi na zalegania najemcy z zapłatą czynszu.
Wezwania są ignorowane, w konsekwencji sprawa trafia do sądu, a po wydaniu nakazu zapłaty wszczynana jest egzekucja komornicza.

Czy wynajmujący, w sytuacji gdy najemca zrywa umowę najmu zawartą na czas określony, ma prawo oczekiwać od najemcy zapłaty za cały okres najmu. Oczywiście tak. Umowa najmu jest umową o charakterze konsensualnym, co oznacza, że wydanie lokalu czy jego objęcie w posiadanie przez najemcę nie jest konieczne do ważności umowy. Do jej zawarcia wymagane są jedynie zgodne oświadczenia woli obu stron umowy: wynajmującego i najemcy. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal zdatny do zamieszkania a najemca opłacać czynsz w umówionej wysokości i w terminach wskazanych w umowie. Tak długo jak obowiązuje umowa tak długo wynajmujący nie może wynająć lokalu innej osobie, a najemca jest zobowiązany opłacać czynsz. To czy najemca w oddanym mu lokalu faktycznie zamieszkuję, nie ma znaczenia dla jego obowiązku zapłaty czynszu.
 
O naturze zobowiązania najemcy w umowie najmu przypomniał ostatnio Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 10 lutego 2017 r. V CNP 32/16 stwierdzając, że
Umowa najmu ma charakter konsensualny a nie realny, więc czynsz jest należny do czasu wygaśnięcia umowy z powodu upływu terminu, na jaki została zawarta albo jej skutecznego wypowiedzenia niezależnie od tego, czy najemca korzysta z lokalu.
 
Warto o tym pamiętać decydując się na wynajem lokalu mieszkalnego.

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl