O zaletach hipoteki – przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym

08.12.2016 13:37
O celowości wpisywania hipoteki w księdze wieczystej nawet po zajęciu przez komornika nieruchomości już pisałem. Kontynuując ten cykl wpisów o zaletach hipoteki należałoby wspomnieć o uprawnieniu wierzyciela hipotecznego do przejęcia nieruchomości po I i II nieskutecznej licytacji.

Jeśli druga licytacja nie przyniesie skutku, uprawnionymi do przejęcia nieruchomości są wierzyciel egzekwujący (ten na wniosek którego wszczęto egzekucję) wierzyciel hipoteczny oraz współwłaściciel.

Wniosek o przejecie nieruchomości należy złożyć w przeciągu tygodnia po rozprawie licytacyjnej, na której nikt nie nabył nieruchomości.

Wierzyciel hipoteczny uprawniony jest też do przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu już po pierwszej nieskutecznej licytacji. Tu także wniosek należy złożyć przed upływem 1 tygodnia. W tym przypadku wierzyciel hipoteczny jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi. Kwota przejęcia nie mniejsza niż ¾ sumy oszacowania prawa.

Art. 982 Kodeksu postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, współwłaściciel nieruchomości wystawionej na licytację, niebędący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji, składając równocześnie rękojmię, chyba że ustawa wnioskodawcę od niej zwalnia.
§ 3. Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzyciel hipoteczny może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejęcie należy zgłosić w ciągu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie składa rękojmi.

Art. 984 Kodeksu postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą co do ceny przejęcia. W wypadku gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.
§ 2. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej zwalnia.
§ 3. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa.

 

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl