O praktykach firm windykacyjnych dochodzących przedawnionych lub nieistniejących roszczeń słów kilka.

11.05.2016 15:00
Ostatnio reprezentując pozwane strony w sprawach z powództwa różnorakich firm windykacyjnych (w tym funduszy sekurytyzacyjnych, zauważyłem pewną prawidłowość postępowania tych podmiotów w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd.

Otóż po tym jak pozwany wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, zarzucając w sprzeciwie przedawnienie roszczenia lub jego nieistnienie, firma windykacyjna cofa powództwo bez zrzeczenia się roszczenia. Z pozoru jest to sytuacja korzystna dla pozwanego, gdyż sąd umarza postępowanie (sprawa schodzi z wokandy), a pozwany może domagać się od cofającej powództwo firmy widnykacyjnej zwrotu kosztów postępowania (przeważnie są to koszty zastępstwa pełnomocnika zawodowego, jeśli takowy został zaangażowany do sprawy przez pozwanego).

Jednakże cofnięcie powództwa bez zrzeczenia się roszczenia to pyrrusowe zwycięstwo.

Przeważnie nie kończy męki związanej z otrzymywaniem mniej lub bardziej udatnych wezwań do zapłaty, projektów i wzorów pozwów na formularzach P, uciążliwych telefonów z namowami do zawaria ugody, czy zawieszek na klamkach wejściowych drzwi informujących o długu na sprzedaż lub prośbie o kontakt z terenowym windykatorem.   

Podmiot windykujący cofnięciem powództwa nie zamyka sobie drogi do złożenia kolejnego powództwa o to samo roszczenie. Może też sprzedać wierzytelności kolejnej firmie windykacyjnej, która ponowi próbę z e-sądem licząc, że tym razem pozwany nie zdąży zareagować w porę a nakaz zapłaty uprawomocni się.

Wobec tego zalecam, aby składać do sądu zażalenia w przypadku umorzenie postępowania przez sąd. Można powołać się na art. 203 § 4 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym, sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Najpewniejsza będzie przesłanka sprzeczności cofnięcia powództwa bez zrzeczenia się roszczenia z zasadami współżycia społecznego. Skoro ktoś wdał się w spór, podnosząc określone zarzuty i dążąc tym samym do merytorycznego rozpoznania przez sąd, czy roszczenie firmy windykacyjnej jest zasadne, to umorzenie postępowania z tego tylko powodu, że powód cofa pozew jest moim zdaniem także naruszeniem konstytucyjnego prawa do sądu. 

Jesli mimo to sąd umorzy postępowanie, w którym podmiot windykujący dochodził zapłaty za nie istniejący dług. Pozostaje powództwo przeciwko firmie windykacyjnej o ustalenie nie istnienia roszczenia w trybie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego.

Tylko oddalenie powództwa lub zrzeczenie się roszczenia przez firmę windykacyjną gwarantuje koniec problemów z przedawnioną lub nieistniejącą wierzytelnością.

Komentarze

Piotr Furtak
16.05.2016 11:20
Do Marius. Karą dla firmy windykacyjnej będzie zapłacenie kosztów zastępstwa pełnomocnika zawodowego, ale do tego musi Pan nająć adwokata/radcę prawnego.
Marius
13.05.2016 17:40
Bardzo ciekawy artykuł. Dosłownie tydzień temu firma windykacyjna Koksztys z Wrocławia próbowała wykręcić ten numer z tymże jak widzę pisma dotarły do sądu koniec kwietnia jedno, drugie początek maja. Dotarło do nich, m.in. od rzekomego pierwotnego wierzyciela że wierzytelność jest fikcyjna. Jakoś też pod koniec kwietnia ów wierzyciel dostał moje warunki zamknięcia sprawy w tym wymóg "właściwego" wycofania rzekomej wierzytelności. Chyba przekazał do owej firmy tak że tydzień po tygodniu dwa pisma do sądu wysłała, pierwsze bez a drugie z zrzeczeniem się roszczenia, uświadomiona że z głupim nie mają doczynienia. No ale teraz ja ich zamierzam za .. brać. TAK BEZ KARY ?!?!? MOWY NIE MA !

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl