Czy akt poświadczenia dziedziczenia wystarczy do zwolnienia od podatku spadków i darowizn?

02.11.2014 22:18
Niestety nie. Samo sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej i ewentualnej zapłaty podatku od spadków i darowizn (jeśli spadkobierca nie korzysta z zwolnień).
 
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w skutkach prawnych jest tożsamy z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku (art. 95j ustawy prawo o notariacie). Jednakże notariusz poświadcza jedynie kto po kim dziedziczy a nie co konkretnie dziedziczy i ile ten spadek jest wart. Stąd też koniecznym jest aby spadkobierca lub spadkobiercy wyspowiadali się przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego z tego co odziedziczyli. Oczywiście mogą skorzystać z dobrodziejstwa art. 4a ust 1 pkt 1 ustawy o podatku spadków i darowizny, jednakże wymaga to złożenia we właściwym urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 i okazania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia.
 
Zgodnie z tym przepisem
„zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (katalog czynności opodatkowanych podatkiem od spadków I darowizn, przypomina autor bloga), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”
 
Omyłka przykra w skutkach może wyniknąć z błędnej interpretacji art. 4a ust  4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 
Akt poświadczenia dziedziczenia to nie umowa a już na pewno nie umowa sporządzona w formie aktu notarialnego, jest to jedynie czynność notarialna.
 
Akt poświadczenia dziedziczenia został ustanowiony jako instytucja w skutkach prawnych tożsama z sądownym stwierdzeniem nabycia spadku. W założeniu instytucja ta miała odciążyć sądy powszechne od stosunkowo prostych czynności jakimi są stwierdzenia nabycia spadku i przyspieszyć te postępowania.
 
Wskazana byłaby zmiana przepisów, tak aby notariusz przesyłał z urzędu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia wraz ze wskazaniem składników majątkowych podlegających dziedziczeniu i tym samym zwalniał spadkobierców z obowiązku składania deklaracji podatkowej. Obecnie notariusz owszem przesyła wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia na żadanie m.in izby skarbowej i urzędu skarbowego (art. 95n § 2 ustawy prawo o notariacie) nie musze chyba dodawać w jakim celu jest ten przepis;)
 
 
 

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl