Wpis hipoteki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej - czemu REGON zamiast NIP-u

31.07.2014 10:32
Chcąc wpisać hipotekę przymusową na rzecz wspólnoty mieszkaniowej pojawia się problem z numerem REGON. Otóż przepisy wymagają, aby na tytule wykonawczym (np.: prawomocnym nakazie zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności) zamieścić numer NIP lub KRS wierzyciela. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej będzie to numer NIP.  Wspólnoty mieszkaniowe nie są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego i dlatego nie posiadają numer KRS. Takie rozwiązanie zapobiega pomyłkom na etapie egzekucji komorniczej. Tylko co w przypadku, gdy wierzyciel nie chce wszczynać egzekucji a jedynie zabezpieczyć swoje roszczenie poprzez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową.
 
Wierzyciel – wspólnota mieszkaniowa składa wniosek o wpis hipoteki. W formularzu KW-Wpis - w rubrykach opisujących wierzyciela - pojawia się wymóg wskazania numeru Regon. Dlaczego nie NIP? To jest dobre pytanie do ustawodawcy. Dlaczego nie ujednolicił praktyki posługiwania się numerami do tylko jednego. Czemu nie zmienił formularzy wniosków o wpis w księgach przy okazji nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzając wymóg wskazywania numeru NIP lub KRS jednostek organizacyjnych zamiast numeru Regon? Prawdopodobnie nowelizując przepisy procedury cywilnej myślano tylko o tym aby uniknąć pomyłek przy egzekucji niewłaściwego dłużnika i przy okazji dodano wymóg oznaczenia także wierzyciela. Swoją drogą nie słyszałem o przypadku pomyłki komornika co do osoby wierzyciela. Jak to zwykle bywa, innymi przepisami nikt sobie
w ministerstwie głowy nie zaprzątał. 
 
Jak temu problemowi zaradzić? Moim zdaniem wystarczy załączyć do wniosku o wpis hipoteki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wydruk ze strony wyszukiwarki internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (http://stat.gov.pl/regon/). Wspólnoty mieszkaniowe posiadają numer Regon i numer NIP. Obydwa numery są ujawniane w rejestrze Regon. Znając numer NIP wspólnoty mieszkaniowej można łatwo ustalić numer Regon. Dla sądu taki wydruk powinien w zasadzie wystarczyć. Choć nie jest to dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, to jednak na wydruku znajduje się następująca informacja prawna:
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON”.
Skoro wyciągi z ksiąg wieczystych i rejestru przedsiębiorców w postaci wydruków mają moc dokumentów urzędowych, to co stoi na przeszkodzie, aby uznać za taki dokument także wydruku z rejestru Regon. W razie wątpliwości sąd może i powinien wydruk ten zweryfikować w ogólnie dostępnej w Internecie bazie danych.

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl