Do czego może się przydać zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej.

06.02.2014 10:44
Zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej jest papierowym wydrukiem, odzwierciedlającym zmiany, jakie zaszły w elektronicznej księdze wieczystej. Zmiany te mogą dotyczyć założenia księgi wieczystej i dokonania w niej wpisów (co najmniej w dziale I-O i dziale II), wpisu w już istniejącej księdze wieczystej oraz wykreślenia niektórych lub wszystkich wpisów w księdze wieczystej (w takiej sytuacji księga wieczysta podlega zamknięciu). Wyjaśnić też należy, iż wpisów  w papierowej księdze wieczystej już się nie dokonuje. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że do sądu wieczysoksięgowego wpłynął wniosek o wpis w księdze wieczystej, która jeszcze nie została przemigrowana . Jednakże wtedy sąd ma obowiązek wstrzymać się z wpisem do czasu aż zostanie założona księga wieczysta elektroniczna i skierować tą papierową księgę do migracji. Tak więc zawiadomienia o wpisie w księdze wieczystej obecnie dotyczą  tylko ksiąg wieczystych elektronicznych.

Do czego może nam  się przydać zawiadomienie o dokonanym wpisie lub wykreśleniu w księdze wieczystej skoro możemy sprawdzić treść księgi wieczystej przez Internet? Pomimo powszechności Internetu i popularności elektronicznej wyszukiwarki ksiąg wieczystych treści, wyświetlane na monitorze komputera czy też tabletu albo innego elektronicznego gadżetu nie mają przymiotu dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. To samo dotyczy wydruku treści poszczególnych działów księgi wieczystej  to także nie jest dokument urzędowy. Tu mała aktualizacja od 1 lipca 2014 r. można pozyskać wydruk księgi wieczystej bądź poszczególnych jej działów odpłatnie korzystając ze strony
https://ekw.ms.gov.pl.

Tak więc dokumentem urzędowym jest odpis z księgi wieczystej, posiadający pieczęcie sądu i podpis osoby, która wydruk ten sporządziła oraz wydruk elektroniczny zrównany w mocy z dokumentem urzędowym. Do dokuemtnów urzędowych zaliczyłbym też zawiadomieniem o dokonanych zmianach w księdze wieczystej. Przy czym proszę pamiętać, że dokument ten zawiera tylko informacje o dokonanych zmianach. W przeciwieństwie do odpisu z księgi wieczystej, która odzwierciedla wszystkie wpisy aktualne lub też nieaktualne a dokonane po założeniu księgi wieczystej (lub jej przemigorowaniu). Możmna też zamówić wydruk księgi wieczystej zawierającej tylko wybrane działy. 

Zawiadomienie o dokonanych zmianach  w księdze wieczystej można wykorzystać do aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków. Czasem ma to duże znaczenie, jeśli chcemy aby właściwy wydział podatków i opłat lokalnych wiedział komu naliczyć  podatek od nieruchomości albo chcemy mieć pewność, że urząd zawiadomi nas jako aktualnych właścicieli danej nieruchomości o wszczętym postępowaniu administracyjnym, którego przedmiotem jest nasza nieruchomość.

Generalnie odradzam lekceważenia aktualizacji danych osobowych w  ewidencji gruntów  i budynków, gdyż na podstawie tych danych urzędy ustalają krąg uczestników postępowań administracyjnych.

Czy sąd nie dokonuje zawiadomienia o zmianie właściciela np. w wyniku spadkobrania? Są przepisy, które nakładają na sąd taki obowiązek, choć z jego realizacją bywa różnie. Sądy mają przede wszystkim rozstrzygać spory i udzielać ochrony prawnej, powiadamienia ewidencji gruntów o zmianie stanu prawnego danej nieruchomości nie jest dla sądu działaniem priorytetowym, są sprawy ważniejsze. Dlatego nie ma co liczyć, że sąd za nas zaktualizuje ewidencje grutów.

Składanie wniosków o aktualizację osobiście nie jest objęte żadną opłatą po za opłatą skarbową od pełnomocnictwa jeśli aktualizację zgłaszamy przez pełnomocnika. Wymogiem jest aby przedłożyć dokument na podstawie, którego ewidencja gruntów wprowadzi zmiany. Dokumentami stanowiącymi podstawy aktualizacji  danych są zasadniczo te same dokumenty, które stanowią podstawę ujawnienia właściciela w dziale II księgi wieczystej czyli umowy w formie aktu notarialnego, ostateczne decyzje administracyjne, prawomocne wyroki… i zawiadomienia o zmianach w księgach wieczystych.  Praktyką jest, że ewidencje aktualizują wpisy na podstawie zawiadomień. Choć zawsze mogą pojawić się przypadki oporne, jednakże proszę pamiętać, że odpis z księgi wieczystej i zawiadomienie o zmianie w księdze wieczystej to w istocie to samo, obydwa te dokumenty odzwierciedlają stan księgi wieczystej w chwili ich sporządzenia.

Samodzielna aktualizacja danych w ewidencji bez oglądania się na sąd, ma też jedną zaletę. Ewidencja gruntów zawiadomi nas pisemnie o dokonanych zmianach przy okazji informując o wszystkich danych dotyczących danej działki (nieruchomości) całkowicie za darmo. 


Aktualizacja 8-07-2014

 

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl