Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych

02.08.2013 15:26
Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych
 
Niniejszy artykuł dedykuję szczególnie zarządom i administratorom wspólnot mieszkaniowych dochodzących roszczeń pieniężnych od swoich członków niepoczuwających się do obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.
 
W kontekście ostatnich - jak to zwykle bywa nieprzemyślanych - zmian w procedurze cywilnej, nakazujących ustalanie numer PESEL pozwanego przez sąd lub powoda, znaczenia nabierają stosunkowo łatwe, szybie i mało kosztowne sposoby pozyskania tego numeru. 

Oczywiście sąd (w osobach referendarzy sądowych) będzie z urzędu ustalał numer PESEL, choć osobiście za bardzo tego nie widzę. W praktyce okaże się, że uprawnienia z dostępem do bazy PESEL będzie miała jedna może dwie osoby. Natomiast cała reszta danego wydziału będzie ustawiać się w kolejkach do nich z zeszytami zapisanymi danymi pozwalającymi ustalić, który z kilkuset Janów Kowalskich, synów przykładowo Anny i Piotra, to ten, którego powód zamierzał pozwać.
 
Z pomocą przychodzi elektroniczna księga wieczysta. W dziale II wpisuje się oprócz imienia i nazwiska właściciela (użytkownika wieczystego) także imiona jego rodziców oraz numer PESEL. Co prawda w większości ksiąg wieczystych elektronicznych, do których przeniesiono treść ksiąg papierowych (w tzw. procesie migracji) numeru Pesel nie ma, ale i tak są imiona rodziców, a na ich podstawie sądowi jest łatwiej ustalić numer PESEL. To w efekcie przyspieszy wydanie nakazu zapłaty i dochodzenia należnych wspólnocie roszczeń.
 
Struktura elektronicznej księgi wieczystej składa się działów, rubryk i pól, przy czym te ostatnie mogą być podzielone na podrubryki i podpola
 
Numeru Pesel właściciela szukamy w dziale II księgi wieczystej elektronicznej w podrubryce 2.2.5 – Osoba fizyczna, w podpolu nr 2.2.5.6 (imię ojca) , 2.2.5.7 (imię matki) i 2.2.5.8 (PESEL).

Zobacz także:
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) a obowiązek meldunkowy.
Wpis właściciela w księdze wieczystej a imiona rodziców

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl