Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych

02.08.2013 15:26
Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych
 
Niniejszy artykuł dedykuję szczególnie zarządom i administratorom wspólnot mieszkaniowych dochodzących roszczeń pieniężnych od swoich członków niepoczuwających się do obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych.
 
W kontekście ostatnich - jak to zwykle bywa nieprzemyślanych - zmian w procedurze cywilnej, nakazujących ustalanie numer PESEL pozwanego przez sąd lub powoda, znaczenia nabierają stosunkowo łatwe, szybie i mało kosztowne sposoby pozyskania tego numeru. 

Oczywiście sąd (w osobach referendarzy sądowych) będzie z urzędu ustalał numer PESEL, choć osobiście za bardzo tego nie widzę. W praktyce okaże się, że uprawnienia z dostępem do bazy PESEL będzie miała jedna może dwie osoby. Natomiast cała reszta danego wydziału będzie ustawiać się w kolejkach do nich z zeszytami zapisanymi danymi pozwalającymi ustalić, który z kilkuset Janów Kowalskich, synów przykładowo Anny i Piotra, to ten, którego powód zamierzał pozwać.
 
Z pomocą przychodzi elektroniczna księga wieczysta. W dziale II wpisuje się oprócz imienia i nazwiska właściciela (użytkownika wieczystego) także imiona jego rodziców oraz numer PESEL. Co prawda w większości ksiąg wieczystych elektronicznych, do których przeniesiono treść ksiąg papierowych (w tzw. procesie migracji) numeru Pesel nie ma, ale i tak są imiona rodziców, a na ich podstawie sądowi jest łatwiej ustalić numer PESEL. To w efekcie przyspieszy wydanie nakazu zapłaty i dochodzenia należnych wspólnocie roszczeń.
 
Struktura elektronicznej księgi wieczystej składa się działów, rubryk i pól, przy czym te ostatnie mogą być podzielone na podrubryki i podpola
 
Numeru Pesel właściciela szukamy w dziale II księgi wieczystej elektronicznej w podrubryce 2.2.5 – Osoba fizyczna, w podpolu nr 2.2.5.6 (imię ojca) , 2.2.5.7 (imię matki) i 2.2.5.8 (PESEL).

Zobacz także:
Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) a obowiązek meldunkowy.
Wpis właściciela w księdze wieczystej a imiona rodziców

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl