Elektroniczny nakaz zapłaty jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej

15.07.2013 20:08
Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) nie ma ostatnio dobrej prasy. Zresztą po ostatnich zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego praktycznie przestanie istnieć. Bo kto dysponuje numerami Pesel swoich dłużników (kiedyś klientów)? Chyba tylko banki, a one akurat nie korzystają z EPU, mają lepsze instrumenty dochodzenia należności. Cała rzesza wierzycieli masowych i tych drobnych skieruje swoje pozwy do tradycyjnego postępowania powodując, że tradycyjne sądy się po prostu  staną. Samą nowelizację, nakazującą podawać numer Pesel, można skwitować powiedzeniem, że nadgorliwość ustawodawcy jest gorsza od sabotażu.

Ale nie o tym chciałem pisać w dzisiejszym blogu. Jeśli miałbym wybierać między tradycyjnym postępowaniem upominawczym a elektronicznym, wolę to pierwsze, jest szybsze i zostaje ślad na nakazie zapłaty w przypadku nieskutecznej egzekucji (adnotacja komornika poniesionych przez wierzyciela kosztach).

Jednakże w jednym przypadku elektroniczny nakaz zapłaty ma wyższość nad tradycyjnym. Chodzi o wpisanie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości, będącej własnością dłużnika. Z racji, że elektroniczny nakaz zapłaty nie ma formy papierowej a istnieje tylko w systemie elektronicznym (jego treść można ustalić na podstawie niepowtarzalnego kodu - ciągu cyfr i liter), można wszcząć jednocześnie egzekucję komorniczą i zarazem złożyć wniosek o wpis hipoteki przymusowej.  Składając wniosek o wpis hipoteki przedkładamy jedynie wydruk elektronicznego nakazu zapłaty, pozyskany ze strony e-sądu. Sąd wieczystoksięgowy sprawdza w systemie, czy taki nakaz faktycznie znajduje się w systemie, jeśli tak, dokonuje wpisu hipoteki (przy założeniu że nie ma braków formalnych wniosku; prawidłowo wypełniony formularz KW-Wpis i uiszczona opłata sądowa w wysokości 200 zł). 

W tym samym momencie można złożyć wniosek do komornika, przesyłając mu kopię (wydruk) tego samego nakazu zapłaty z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Swoją drogą jest to szybsze rozwiązanie niż bawienie się w wysyłkę za pośrednictwem strony e-sądu. I tak do wniosku należy dołączyć odpis pełnomocnictwa w wersji papierowej wobec czego lepiej od razu wysłać pełnomocnictwo i kopię nakazu. Komornik sam sobie zweryfikuje w systemie, czy taki nakaz istnieje i czy jest prawomocny. 

Proszę tylko pamiętać że zarówno przy wpisie hipoteki jak i przy wszczęciu egzekucji, aby nakaz był prawomocny i zostało wydane postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, formalność ale musi być. Drukujemy zawsze nakaz wraz z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności (to ostatnie następuje z urzędu nie trzeba składać żadnego wniosku). 
 

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl