Ujawnienie budynku w księdze wieczystej

23.03.2013 20:27
Ostatnio badając księgi wieczyste przypadkiem trafiłem na wniosek o ujawnienie budynku niebędącego odrębnym przedmiotem własności w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości gruntowej (działki budowlanej). Wnioskodawca przedłożył zaświadczenie z nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o przystąpieniu do użytkowania budynku oraz zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego tegoż budynku. Wnioskodawcy uiścili także opłatę sądową w wysokości 60 zł. Sąd odmówił dokonania wpisu, twierdząc że nie ma prawnych podstaw do jego dokonania.
 
Zanim wyjaśnię dlaczego sąd miał rację, chciałbym zwrócić uwagę Czytelników na pewne nieporozumienie z którym spotykam się dosyć często. Otóż potencjalny kupujący np.; działkę zabudowaną domkiem jednorodzinnym myśli, że kupuje dom z działką a nie działkę z domem. W sensie ekonomicznym płaci przede wszystkim za budynek, choć polemizowałbym z tym, gdyż o cenie nieruchomości decydują przede wszystkim trzy czynniki: lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. To co znajduje się na działce zawsze można rozebrać (zburzyć) i postawić coś zupełnie innego, ale lokalizacji nie da się zmienić. Uprzedzając ewentualne komentarze wyjaśniam, iż osuwisko przeniesie budynek wraz z masami ziemi na działkę sąsiada, ale działka pozostanie nadal ta sama, choć bez budynku.
 
Wracając do naszych rozważań, z prawnego punktu widzenia kupujemy grunt ze wszystkim co się na nim znajduje i jest z nim powiązane zgodnie z rzymską zasadą superficies solo cedit (recypowaną w art. 48 Kodeksu cywilnego). W wolnym tłumaczeniu rzymska paremia oznacza: „wszystko co na gruncie dzieli los gruntu. Wyjątkiem są media i instalacje przesyłowe, ale to w innym wpisie (art. 49 K.c.).
 
Zasadą w księgach wieczystych jest, że budynek ujawnia się tylko i wyłącznie wtedy gdy stanowi odrębny przedmiot własności lub wyodrębniono znajdujące się w nim lokale albo znajdują się w nim lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 
Zgodnie z § 20 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym w rubryce 1.4 (Działu I-O) "oznaczenie" wpisuje się:
2) w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków, stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 
Kolejna sprawa w strukturze elektronicznej księgi wieczystej przewidziano następujące kategorie (typy) ksiąg wieczystych:
a) dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: "nieruchomość gruntowa", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość",
b) dla nieruchomości budynkowej: "budynek stanowiący odrębną nieruchomość",
c) dla nieruchomości lokalowej: "lokal stanowiący odrębną nieruchomość",
d) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: "spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu".
 
Zgodnie z powyższymi zasadami, grunt stanowiący odrębny przedmiot prawa własności, zabudowany budynkiem jednorodzinnym, w strukturze księgi wieczystej elektronicznej będzie traktowany jako „nieruchomość gruntowa”. Składanie wniosków o ujawnienie budynku jest bezsensowne. Zbywalnym przedmiotem prawa własności w tym przypadku jest grunt, a nie budynek.
 
Powyższego nie należy mylić z sytuacją gdy grunt został oddany w użytkowanie wieczyste, a budynek na gruncie stanowi własność (lub współwłasność) użytkownika wieczystego. W tym przypadku też zbywalnym przedmiotem prawa własności jest grunt, co wynika wprost z art. 235 ust 2 K.c. zgodnie z którym przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.
 
Należy też zaznaczyć, że w przypadku gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i budynku będącego własnością użytkownika a znajdującego się na tym gruncie, jest prowadzona tylko jedna księga wieczysta dla dwóch praw. Jest to wyjątek od zasady jedna księga dla jednej nieruchomości.
 
Paragraf 7 ust 2 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów z 17 września 2001 r. dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz dla znajdującego się na tym gruncie budynku lub innego urządzenia, które stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.
 
Podsumowując, działka zabudowana budynkiem jednorodzinnym, będąca przedmiotem prawa własności jest objęta jedną księgą wieczystą prowadzoną dla gruntu i nie ma konieczności ujawniania w niej budynku. W takim przypadku sprzedaje się grunt z budynkiem a nie budynek z gruntem. Notariusz sporządzi umowę przeniesienia własności gruntu, oczywiście wpisze, że na gruncie jest budynek, ale umowa dotyczyć będzie gruntu. Podobnie jest z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste, budynek jest związany z tym gruntem. Jeśli ktoś ma problem z bankiem, który domaga się zaświadczenia o oddaniu budynku do użytkowania, to zaświadczenia takiego szukamy w nadzorze budowlanym i ewentualnie w wydziale geodezji, a nie w księgach wieczystych.

Komentarze

Stawid
20.03.2015 17:46
Dziękuję !! Właśnie przymierzałam się do złożenia wniosku o ujawnienie budynku na działce, która widnieje w K.W. Zrozumiałam, ze nie ma sensu.Bardzo proste wyjaśnienie.
adi
11.03.2015 21:45
Zgadzam się z poprzednikami. Zwięźle, na temat i merytorycznie. Właśnie takich informacji szukałem.
mp
08.03.2015 18:44
Najbardziej trafny był przykład z osuwiskiem:) Dziękuję - dokładnie taka informacja o KW-budynku była mi potrzebna.
lakotek
04.03.2015 17:59
Pełen szacun: szybko, prosto a przede wszystkim zrozumiałe...
PR
06.02.2015 14:26
świetny tekst, pisany prostym i zrozumiałym językiem a nie prawniczym bełkotem z jakim musimy się na codzień zmagać. Pozdrawiam
JG
29.01.2015 20:54
życzyłbym sobie, aby wszyscy prawnicy tak logicznie przedstawiali sprawy - super !!!
m.ł
09.01.2015 17:12
bardzo dobrze wyjaśniona sprawa, przydatna informacja dziękuję
et
17.10.2014 13:50
Bardzo dziękuję za dokładne wyjaśnienie tego zagadnienia. Bardzo precyzyjnie przekazana informacja - widać logiczny, prawniczy umysł. To dziś już rzadkość. Dziś tylko liczą się papierki, to społecznie bardzo smutne, bo źle się żyje w kraju niekompetentnych ludzi. Powodzenia
Radosław Marciniak
21.07.2014 12:15
Świetnie napisany artykuł, jasno i przejrzyście wyjaśnił interesujące mnie kwestie, dziękuję bardzo :-)
et
23.01.2014 12:46
super informacja! Bank oczekiwał ode mnie ujawnienia budynku w KW. Teraz wiem jak przekonać bank że budynek stoi na działce. dziekuje i pozdrawiam

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl