Wpis w księdze wieczystej na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej

24.02.2013 14:53
Wpis w księdze wieczystej na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej
 
Składając wniosek o wpis lub wykreślenie w księdze wieczystej należy co do zasady załączyć do wniosku dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia. Czasami dokument (decyzja, postanowienie sądu czy akt notarialny) stanowiący podstawę wpisu znajduje się już w aktach księgi wieczystej, której treść chcemy dopiero na jego podstawie zmienić.
 
Dla przykładu można wskazać przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Właściwy wydział urzędu miasta (formalnie jest to wójt, burmistrz lub prezydent) przesyła odpis decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do sądu wieczystoksięgowego, aby ten dokonał wpisu ostrzegającego o zmianie właściciela.
Tu wyjaśnienie! Użytkownik wieczysty to nie właściciel.
 
Na podstawie takiej decyzji opatrzonej klauzulą ostateczności, sąd dokonuje w dziale III właściwej księgi wieczystej wpisu ostrzeżenia: „o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka …. w prawo własności na rzecz niżej wymienionych”. Ci niżej wymienieni to nowi właściciele, którzy jeszcze nie ujawnili swoich właścicielskich prawa do nieruchomości w księdze wieczystej, ale formalnie już nie są użytkownikami wieczystymi lecz właścicielami.
 
To, co teraz powinien zrobić właściciel, to ujawnić swoje prawa do nieruchomości w dziale II i złożyć jednocześnie wniosek o wykreślenie ostrzeżenia z działu III. I tu pojawia się „istota problemu” niniejszego wpisu. Czy właściciel-wnioskodawca powinien załączyć do wniosku o wpisanie w dziale II kw jego prawa do nieruchomości, a zarazem wniosku o wykreślenie ostrzeżenia figurującego w dziale III, odpis ostatecznej decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności? Może.. ale, nie musi. Wystarczy, że we wniosku powoła się na decyzję już znajdującą się w aktach księgi wieczystej, w której wnosi o wpis swoich praw.
 
A co jeśli decyzja znajduje się przy innej księdze wieczystej, np.: sąsiada. Może się tak zdarzyć, że urząd wysłał jedną decyzję, którą objęta była działka zabudowana budynkiem wielorodzinnym. Decyzja dotyczy gruntu, ale wpływa także na prawa ujawnione w księgach lokalowych. W każdej księdze wyodrębnionego lokalu, w dziale I-Sp (spis praw) jest informacja, że z prawem własności lokalu związany jest udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi budynek i części wspólne. Rozwiązanie problemu jest takie samo jak wyżej: powołać się na decyzję znajdującą się przy konkretnej księdze wieczystej.
 
Aha, jeszcze dla niedowiarków - odnośnie sytuacji gdy dokument znajduje się przy księdze wieczystej (w aktach tej księgi) w której chcemy dokonać wpisu:
Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 9 marca 2005 r. sygn. akt: III CK 233/04.
Reguła dołączania do wniosku dokumentu stanowiącego podstawę wpisu nie wyklucza możliwości posłużenia się nim po złożeniu do akt. Ponieważ celem kategorycznego nakazu dołączania dokumentów do wniosku jest zapewnienie sprawności działania sądu prowadzącego księgi wieczyste i zapewnienie ich przejrzystości, wskazanie jako podstawy wpisu dokumentu znajdującego się już w aktach tej samej księgi nie narusza przepisów. Można powiedzieć, że ponowne składanie tego samego dokumentu do akt przy kolejnym wpisie byłoby wyrazem czczego formalizmu.
 
Co do sytuacji, gdy powołujemy się na dokument znajdujący się w innej księdze wieczystej, niż ta w której chcemy dokonać wpisu/wykreślenia.
 
§ 5 ust 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) przewiduje, że jeśli przedmiotem wniosku są wpisy w dwu lub więcej księgach wieczystych, wniosek wraz z dokumentami załącza się do akt jednej z tych ksiąg.
 
Z powyższego przepisu i orzeczenia wynika, że nie jest ważne przy jakiej księdze wieczystej (w jakich aktach) znajduję się dany dokument, ważne żeby został złożony w sądzie wieczystoksięgowym. No i jeszcze żeby nikt go z akt nie zakosił ;)

Komentarze

Piotr Furtak
12.08.2013 21:11
Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Tak stanowi przepis ustawy. Decyzja o przekształceniu słabszego prawa rzeczowego jakim jest użytkowanie wieczyste w silniejsze prawo rzeczowe - "święte" prawo własności jest decyzją konstytutywną. Podobnie też uważają sądy administracyjne. Za to ujawnienie prawa własności w miejsce prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej ma charakter deklaratoryjny. Dlatego, że prawo własności powstało na podstawie decyzji, a nie wpisu w księdze wieczystej. Pozdrawiam
Karolina
07.08.2013 16:54
Witam spotkałam się z poglądem, iż wpis prawa własności na podstawie decyzji przekształcającej jest konstytutywny, ale przecież nabycie własności raczej nie powinno mieć takiego charakteru...
Piotr Furtak
19.03.2013 23:00
art. 626(7) Kodeksu postępowania cywilnego przewiduję, że wzmiankę o wniosku wykreśla się z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postępowania albo po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku. Złożenie skargi na orzeczenie referendarza przedłuży sprawę. Pozdrawiam
Przemek
19.03.2013 22:05
A ja mam do Pana pytanie dotyczace wzmianek w III dziale ksiegi wieczystej. Jeden z kontrahentow dokonal zlosliwego wpisu do III dzialu kw. Referendarz postanowil oddalic jego wniosek. Kiedy wzmianka zostanie wykreslona? Jak wyglada procedura wykreslenia wzmianki i ile to moze trwac. Co w przypadku gdy kontrahent bedzie sie odwolywal?

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl