Dalszy tytuł wykonawczy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)

13.09.2020 20:18
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektronicznego zapisu w repozytorium danych prowadzonych przez e-sąd. Komornik, wszczynając egzekucje np. z nieruchomości, dokonuje adnotacji w systemie e-sądu o tym, że egzekucja na podstawie tego konkretnego tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty) została wszczęta. Wskutek tego próba wszczęcia kolejnej egzekucji - z innej nieruchomości dłużnika i przed innym komornikiem - nie będzie możliwa, gdyż weryfikacja tytułu wykonawczego wskaże, że na jego podstawie jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W takiej sytuacji należy, zgodnie z poniższym przepisem kodeksu postępowania cywilnego, wystąpić o kolejny tytuł wykonawczy, ze wskazaniem, że służyć ma on wszczęciu egzekucji z kolejnej nieruchomości – oznaczonej numerem księgi wieczystej.
Art. 793 k.p.c. stanowi, że w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.

W przypadku tradycyjnych (papierowych, nie elektronicznych) nakazów zapłaty, składamy wniosek na piśmie do sądu, który wydał dotychczasowy tytuł wykonawczy. Opłata od wniosku o kolejny tytuł wykonawczy podlega opłacie kancelaryjnej 20 zł. Okres oczekiwania na wydanie kolejnego tytułu wykonawczego przeważnie nie przekracza jednego miesiąca.

A jak to wygląda w przypadku nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)?

Pozyskanie dalszego tytułu wykonawczego w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest bardzo proste. Po zalogowaniu na konto w e-sądzie klikamy na link „Moje sprawy”, następnie odnajdujemy sprawę, w której zostało już wydane postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty i w której chcemy pozyskać kolejny tytuł wykonawczy. W przypadku większej ilości spraw, można wpisać sygn. akt sprawy lub zaznaczyć opcję filtrowania spraw „Tylko sprawy zakreślone”, odszukać interesujące nas sprawy i kliknąć na symbol teczki. Po wyświetleniu się menu danej sprawy, należy wybrać zakładkę „Pisma procesowe” i kolejno ikonę „Wnieś pismo”. Następnie z rozwijanego menu należy wybrać wniosek o wydanie dalszego tytułu wykonawczego.
W polu „treść” wpisujemy treść wniosku, taką samą jak przy składaniu wniosku do tradycyjnego sądu.
Wydanie kolejnego tytułu wykonawczego - przy założeniu, że wniosek jest prawidłowy pod względem formalnym i należycie uzasadniony - następuje średnio do 7 dni.

E-sąd doręcza dwa powiadomienia:
- postanowienie o wydaniu kolejnego tytułu wykonawczego i ten dokument stanowi podstawę do wszczęcia kolejnej egzekucji z nieruchomości
- postanowienie o kosztach, jeśli wniosek został złożony przez zawodowego pełnomocnika.  

Wniosek o kolejny (dalszy) tytuł wykonawczy składany w e-sądzie nie podlega dodatkowej opłacie.
Cała operacja jest bardzo prosta i intuicyjna. Brak opłaty i przede wszystkim szybkość uzyskania kolejnego tytułu wykonawczego, który można przesłać do komornika via e-sad lub emailem przemawia za wyższością elektronicznego postępowania upominawczego, z którego bardzo chętnie korzystam dochodząc zaległości wobec członków wspólnot mieszkaniowych.  
 

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl