​Co w tytule przelewu do sądu lub do komornika

15.03.2020 14:01
Jako że zajmujemy się windykacją należności na zlecenie wspólnot mieszkaniowych, prawidłowe opisanie tytułu przelewu do sądu lub do komornika nie stanowi dla naszych klientów problemu, gdyż to my wskazujemy co w tytule wpisać. Jednak temat wart jest poruszenia.

Sąd i komornik co do zasady nie podejmuje żadnych czynności jeśli od pisma wszczynającego sprawę nie uiszczono należnej opłaty. Do krakowskich sądów wpływają dziennie setki przelewów. Ich prawidłowe opisanie ułatwia pracę oddziałowi finansowemu i pracownikom sekretariatów, którzy muszą potwierdzenia przelewów przyporządkować do konkretnych spraw.
 
Robiąc przelew do konkretnej sprawy piszmy zawsze najpierw sygn. akt, a następnie czego dotyczy przelew. Wynika to z tego, że rubryka przeznaczona na opis tytułu przelewu ma ograniczoną ilość znaków i nawet jeśli w Twoim panelu jest możliwość opisu całego tytułu, to bank obsługujący sąd lub program obsługujący płatności może przycinać nadmiarowe znaki i opis przelewu: „zaliczka na koszty sporządzenia opinii biegłego w sprawie o zasiedzenie sygn. akt I Ns 1234/21” zostanie skrócona do „zaliczka na koszty sporządzenia opinii biegłego w sprawie o zasiedzenie sygn. akt I Ns.
Przykładowy opis przelewu do sądu: I C 1234/21 zaliczka na biegłego
 
Przykładowy opis przelewu do komornika: „Km 1234/21 dłużnik: Jan Dłużnikowski”
W tym przypadku warto też dopisać imię i nazwisko dłużnika, na wypadek omyłkowego wpisania sygn. akt sprawy. Można też dopisać numer PESEL dłużnika, jeśli go oczywiście znamy. Ma to szczególne znaczenia przy dość popularnych nazwiskach. Może się zdarzyć, że komornik ma więcej niż jednego Jana Nowaka lub Jana Kowalskiego w gronie egzekwowanych dłużników.
 
W przypadku, gdy przelew dotyczy sprawy, w której jeszcze nie znamy sygnatury akt lub jest pierwszym przelewem opłaty od pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania, sugeruję opisywać tytuł przelewu wg schematu: rodzaj płatności + dane pozwanego lub dane osoby, której sprawa dotyczy lub przedmiotu postępowania.
Przykład:
„opłata sądowa od pozwu przeciwko Jan Kowalski” 
„opłata od wniosku o zasiedzenie działki nr 123, obr. 23 Kraków-Podgórze” (tu ważne, żeby opis przedmiotu postępowania odpowiadał oznaczeniu w treści wniosku).
„ opłata od wpisu do rejestru spadkowego po Jan Kowalski”
„opłata od wniosku o spadek po Jani Kowalski”
Celowo nie odmieniam nazwisk. Z doświadczenia wiem, że z odmianą nazwisk bywa w sądzie różnie i często na wezwaniach i pismach z sądu nazwiska stron są nieprawidłowo odmienione, dlatego wpisuję je w mianowniku.
 
Czy lepiej wpisywać nazwisko powoda czy pozwanego w tytule przelewu?
Tu raczej skłaniałbym się do wpisywania nazwiska pozwanego, gdyż przelew najczęściej jest wykonywany z konta powoda i jego dane są już w przelewie ujęte.
 
Dodać jeszcze trzeba, że przelew bankowy to nie jedyny sposób uiszczania opłat sądowych. Można też skorzystać ze strony https://oplaty.ms.gov.pl/ 
Z tego rozwiązania korzystam rzadko. Kupuję elektroniczne znaczki opłat sądowych, celem uiszczania opłat kancelaryjnych np. od wniosku o tytuł wykonawczy. Powód tego jest dość prozaiczny, skasowanie znaku elektronicznego, to dodatkowa (czasochłonna) czynność dla pracownika sądu przyjmującego wniosek na dzienniku podawczym. Potwierdzenie przelewu załączone do pisma (pozwu lub wniosku), nie wymaga takich dodatkowych czynności. Poza tym ułatwia księgowanie i rozliczenie opłat, gdyż są ujęte w historii rachunku bankowego.

Dodaj komentarz

Imię i nazwisko:
Adres e-mail (nie będzie on widoczny):
Pozostało: 1000 znaków
Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl