Księgi wieczyste

Jak przyspieszyć prawomocność wpisu w księdze wieczystej
Mniej więcej z takimi poradami spotkałem się w Internecie.   Aby przyspieszyć prawomocność wpisu np.: hipoteki albo prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej należy zgodnie z art. 626(10) § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania cywilnego złożyć pisemne oświadczenie z którego wynik...
18.08
2013
Ciekawe wpisy w księdze wieczystej wraz z komentarzem cz. 2 (hipoteka w złocie)
Ciekawe wpisy w księdze wieczystej wraz z komentarzem cz. 2 (hipoteka w złocie)   Powyższy wpis figuruje w dziale IV księgi wieczystej przeznaczonym do wpisów hipotek (w tym dziale wpisujemy tylko hipoteki i nic innego niż hipoteki).   Jest to nietypowy wpis i dlatego znal...
12.08
2013
Elektroniczny nakaz zapłaty jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej
Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) nie ma ostatnio dobrej prasy. Zresztą po ostatnich zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego praktycznie przestanie istnieć. Bo kto dysponuje numerami Pesel swoich dłużników (kiedyś klientów)? Chyba tylko bank...
15.07
2013
Ciekawe wpisy w księgach wieczystych wraz z komentarzem cz. 1
Niniejszy cykl wpisów, traktujących o ciekawych a czasem zastanawiających żeby nie powiedzieć dziwnych wpisach w księgach wieczystych, dedykuję stałym czytelnikom mojego bloga. Linki do tych wpisów nie będą pojawiały się w wyszukiwarkach. Trafić tu będzie można tylko przeglądając wni...
22.05
2013
Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej
Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej (podstawa wpisu)   Badając akta ksiąg wieczystych kilka razy trafiłem na postanowienie sądu wieczystoksięgowego, oddalające wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie pra...
05.05
2013
Jaka była powierzchnia działki w momencie założenia księgi wieczystej.
Z takim pytaniem zwrócił się do mnie jeden z czytelników. Na takie pytanie najlepiej odpowiedzieć... to zależy. To zależy czy była wcześniej założona księga wieczysta papierowa (tradycyjna). W księgach papierowych w dziale I-O w łamie powierzchnia ujawniano obok numerów dział...
20.04
2013
Co to są i gdzie się znajdują akta księgi wieczystej
Co to są i gdzie się znajdują akta księgi wieczystej   Akta księgi wieczystej to nic innego jak zbiór dokumentów, stanowiących podstawę wpisu w danych działach księgi wieczystej, zgromadzone w twardej tekturowej teczce. Akta księgi wieczystej przechowywane są w Wydziale Ksiąg Wi...
13.04
2013
Ujawnienie budynku w księdze wieczystej
Ostatnio badając księgi wieczyste przypadkiem trafiłem na wniosek o ujawnienie budynku niebędącego odrębnym przedmiotem własności w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości gruntowej (działki budowlanej). Wnioskodawca przedłożył zaświadczenie z nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiado...
23.03
2013
Wpis w księdze wieczystej na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej
Wpis w księdze wieczystej na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej   Składając wniosek o wpis lub wykreślenie w księdze wieczystej należy co do zasady załączyć do wniosku dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia. Czasami dokument (decyzja, postanow...
24.02
2013
Co oznacza w księdze wieczystej: wykreślono przy dokonaniu wpisu
Przeglądając poszczególne działy księgi wieczystej pierwsza rubryka na jaką napotykamy, to rubryka Wzmianki w dziale x, gdzie x to może być I, I-O, I-SP, II, III i IV. Rubryka ta może być bez wpisów albo tak jak podano na poniższym przykładzie.     „Rubryka 4.1. W...
09.01
2013

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl