Księgi wieczyste

Niezgodność numer działki w księdze wieczystej z numerem w ewidencji gruntów, a to ta sama nieruchomość.
Przyczyną niezgodności oznaczeń poszczególnych działek w dziale I-O księgi wieczystej z oznaczeniami przyjętymi w ewidencji gruntów i budynków, jest często aktualizacja ewidencji gruntów bez jednoczesnej aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.   Pro...
18.10
2014
Czy warto korzystać z usług pośrednika nieruchomości cz. 1
Czy warto? Jest to pytanie dotykające szerszego problemu, czy warto korzystać z usług profesjonalisty (prawnika, lekarza, mechanika, budowlańca itp.) Moim zdaniem zawsze, gdy nie zajmujemy się daną dziedziną na co dzień, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jest to wbrew pozorom tańsze i sz...
07.09
2014
Po co deweloperowi spółka z o.o. sp. k. ?
„UM. SPÓŁKI OBOWIAZUJE DO DNIA UPŁYWU TERM.TRWANIA GWARANCJI NA ZBYWANE LOKALE PRZY UL.SLUSARSKIEJ” Powyższy zapis znalazłem w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jednego z deweloperów. W dziale 2 rubryce 5 opisującej czas na jaki została ...
01.09
2014
PESEL wierzyciela hipotecznego a ochrona danych osobowych
Ostatnio w Rzeczpospolitej przeczytałem artykuł o skargach wierzycieli hipotecznych, kierowanych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaniepokojonych ujawnianiem ich numeru PESEL w księgach wieczystych.   Obawiam się, że obsesja na punkcie ochrony danych osobowych w połącze...
01.08
2014
Wpis hipoteki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej - czemu REGON zamiast NIP-u
Chcąc wpisać hipotekę przymusową na rzecz wspólnoty mieszkaniowej pojawia się problem z numerem REGON. Otóż przepisy wymagają, aby na tytule wykonawczym (np.: prawomocnym nakazie zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności) zamieścić numer NIP lub KRS wierzyciela. W przypadku wspól...
31.07
2014
Odpis z księgi wieczystej w postępowaniu sądowym
Od 1 lipca br. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło znaczne ułatwienie w pozyskiwaniu odpisów ksiąg wieczystych. Teraz można taki dokument pozyskać bez konieczności udania się do najbliższego sądu wieczysto-księgowego. Wystarczy skorzystać ze strony www.ekw.gov.pl składając zamówie...
03.07
2014
Do czego może się przydać zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej.
Zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej jest papierowym wydrukiem, odzwierciedlającym zmiany, jakie zaszły w elektronicznej księdze wieczystej. Zmiany te mogą dotyczyć założenia księgi wieczystej i dokonania w niej wpisów (co najmniej w dziale I-O i dziale II), wpisu w już istniejącej ksi...
06.02
2014
Upadek zabezpieczenia roszczenia w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika
Jeden z czytelników bloga napisał taki oto komentarz:   „Witam, do dyskusji przytoczę z życia wzięty przykład a sam KOMENTARZ nasunie się chyba każdemu: Na moją rzecz został ustanowiony przez S.O. w S (…), w sprawie ze "skargi pauliańskiej" przeciwko pewnemu &quo...
07.01
2014
Umowa dożywocia jako podstawa ujawnienia własności w księdze wieczystej
Kontynuując cykl wpisów „czego Ci księgi wieczyste nie powiedzą” dzisiaj parę słów na temat umowy dożywocia.   W zamyśle prawodawcy umowa dożywocia miała spełniać ważną funkcję alimentacyjną i z tych względów nie działa przeciwko niej rękojmia wiary publicznej...
14.12
2013
Czy można połączyć dwie księgi wieczyste w jedną księgę
Tytuł tego wpisu ma charakter hasłowy. Chodzi oczywiście o przepisanie działek z jednej księgi wieczystej do drugiej z jednoczesnym zamknięciem księgi, z której działki zostały odłączone i przeniesione do innej księgi wieczystej. Aby operacja taka była możliwa działki ewidencyjne musza znajdo...
14.12
2013

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl