Wspólnoty mieszkaniowe

Czy podpisywanie ugód z niepłacącymi członkami wspólnoty mieszkaniowej ma sens?
Oczywiście tak, pod warunkiem, że ugoda jest sensownie skonstruowana i bezwzględnie egzekwowana przez wierzyciela. W innym przypadku nie ma to sensu, a jedynie odwleka w czasie skuteczną egzekucję należności wobec dłużnika.   Zobrazuję problem na konkretnym przykładzie. Zarząd wspólnot...
01.03
2020
Jaki jest sens wpisywania zarządcy do działu III księgi wieczystej.
  Osoba zarządcy (przez „osobę” rozumiem także spółki prawa handlowego np.: sp. z o.o.) może być ujawniona w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej tj. gruntu i budynku. Taką możliwość przewiduje wprost jeden z artykułów ustawy o ...
12.04
2016
Licytacja uciążliwego sąsiada we wspólnocie mieszkaniowej
„Wolność Tomku w swoim domku”, czyli jak się pozbyć uciążliwego sąsiada we wspólnocie mieszkaniowej.   Praktycznie i statystycznie w każdej wspólnocie mieszkaniowej występuje osoba lub grupa osób, które hołdują libertyńskiej źle pojętej zasadzie wolnośc...
08.02
2015
Wspólnota mieszkaniowa w sporze z deweloperem w świetle uchwały SN III CZP 84/13.
Uchwałą z dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów utrwalił linię orzeczniczą, opowiadającą się za prawem wspólnoty mieszkaniowej do pozywania dewelopera za wady fizyczne sprzedanej nieruchomości, pod  warunkiem, że właściciele lokali przeleją swoje roszczenia w...
18.07
2014
Pozew wspólnoty mieszkaniowej o zapłatę a numer NIP
O tym że w pozwie o zapłatę przeciwko dłużnikowi wspólnoty mieszkaniowej należy wskazać numer NIP wspólnoty (strony powodowej) zapewne już każdy wie. Ale jak udowodnić, że taki numer NIP jest faktycznie przypisany do danej wspólnoty? Ja radzę sobie z tym w ten sposób, że ...
27.06
2014
Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych
Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych   Niniejszy artykuł dedykuję szczególnie zarządom i administratorom wspólnot mieszkaniowych dochodzących roszczeń pieniężnych od swoich członków niepoczuwających się do obowiązku ponoszenia kosztów utrzym...
02.08
2013

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl