Egzekucja z nieruchomości

Wpis hipoteki przymusowej a wyrok uwzględniający skargę pauliańską.
Czy można dokonać wpisu hipoteki na nieruchomości, która stała się własnością osoby trzeciej np. członka rodziny dłużnika, wobec którego sąd uwzględnił skargę paulińską wierzyciela? Załóżmy że nasz dłużnik dokonuje darowizny jedynego wartościowego składnika swojego majątku - ...
03.01
2018
Kiedy wierzyciel odzyska opłatę tymczasową przy eksmisji z lokalu.
28 października 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1910).  Nowelizacja dotyczy kosztów egzekucji świadczeń niepieniężnych, w praktyce ...
19.10
2017
Spłata hipoteki a opróżnione miejsce hipoteczne
  Naturalnym odruchem po spłacie kredytu hipotecznego i uzyskaniu oświadczenia banku o zgodzie na wykreślenie hipoteki w związku z jej spłatą, jest udanie się do sądu wieczystoksięgowego w celu wykreślenia z działu IV obciążenia hipotecznego. W niniejszym wpisie chciałbym zaproponować in...
31.07
2017
Czy jest możliwe wpisanie hipoteki przymusowej na podstawie nieprawomocnego wyroku
W okresie od 20 marca 2007 r. do 3 maja 2012 r. obowiązywał w Kodeksie postępowania cywilnego art. 47919a zgodnie, z którym nieprawomocny wyrok wydany w sprawie gospodarczej, w której powód dochodził zapłaty pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowił tytuł zabezpie...
05.07
2017
O zaletach hipoteki – przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym
O celowości wpisywania hipoteki w księdze wieczystej nawet po zajęciu przez komornika nieruchomości już pisałem. Kontynuując ten cykl wpisów o zaletach hipoteki należałoby wspomnieć o uprawnieniu wierzyciela hipotecznego do przejęcia nieruchomości po I i II nieskutecznej licytacji. Jeśli d...
08.12
2016
Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość dłużnika nie mając jego numeru PESEL?
Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość dłużnika nie mając jego numeru PESEL? Raczej nie. Wyszukiwanie przez komorników nieruchomości będących własnością lub współwłasnością egzekwowanych dłużników w trybie poszukiwania majątku następuje po numerze PESEL. Problem w ty...
04.02
2016
Hipoteka czy przewłaszczenie na zabezpieczenie - które lepsze?
Jeśli miałbym wybierać lub doradzać, zdecydowanie podpisuję się pod przewłaszczeniem na zabezpieczenie i w zasadzie tylko z jednego powodu. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie dłużnik musi „chodzić” za wierzycielem i prosić się o powrotne przeniesienie prawa własności na jego r...
05.01
2016
Czy jest sens wpisywać hipotekę przymusową po zajęciu komorniczym
To zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Zanim przejdę do wyjaśnienia, w jakich przypadkach powyższe działanie ma sens, chciałbym zastrzec, że zgodnie z art. 930 § Kodeksu postępowania cywilnego obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową po jej zajęciu przez komornika nie daje wierzyci...
23.08
2015
Jak stracić prawo do lokalu komunalnego i dach nad głową.
Niniejszy wpis popełniłem ku przestrodze. Uwaga: nie stosować bez konsultacji z prawnikiem! Jak stracić prawo do lokalu komunalnego metodą objawowo-lękową, innymi słowy metodą, która objawia się lękiem przed robieniem czegokolwiek poza nic nie robieniem. Utrata prawa do lokalu komunalne...
29.12
2014
Dlaczego licytacje nieruchomości bywają nieskuteczne
Jako że dostałem ostatnio zlecenie na poszukiwanie atrakcyjnej nieruchomości, którą można nabyć w dobrych pieniądzach na licytacji komorniczej, to codziennie przeglądam ogłoszenia z tym związane. Co mnie w tych ogłoszeniach razi i zastanawia. Razi to, że są delikatnie mówiąc ubogie ...
05.05
2013

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl