Niezgodność numer działki w księdze wieczystej z numerem w ewidencji gruntów, a to ta sama nieruchomość.

Przyczyną niezgodności oznaczeń poszczególnych działek w dziale I-O księgi wieczystej z oznaczeniami przyjętymi w ewidencji gruntów i budynków, jest często aktualizacja ewidencji gruntów bez jednoczesnej aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.

 

Problem ten najlepiej opisać na przykładzie.

 

W danej księdze wieczystej np.: nr KR3P/00004258/8 w dziale I-O (dział opisujący nieruchomość) ujawnione są działki nr 104, 106, 107/1, natomiast w wypisie z ewidencji gruntów dla tej nieruchomości figurują działki nr 225, 227 i 230. Działki te (225, 227 i 230) jak wynika z opisu zawartego w wypisie z ewidencji gruntów są objęte tą samą księgą wieczystą tj KR3P/00004258/8. Skąd ta rozbieżność? Otóż oznaczenia działek nr 104, 106 i 107/1 zostały ujawnione w księdze wieczystej na podstawie modernizacji ewidencji gruntów przeprowadzonej w 1980 r. Kolejna modernizacja (aktualizacja) ewidencji gruntów przeprowadzona została w 1996 r. i skutkowała zmiana numeracji poszczególnych działek. Modernizując ewidencje gruntów dotychczasową numeracje zastąpiono nową nadając kolejnym działkom inne numery z zakresu 1+n. Jednakże nie dokonano aktualizacji wpisów w działach I-O poszczególnych ksiąg wieczystych. W ten sposób w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych zmodernizowanym obrębem ewidencyjnym figurują nieaktualne oznaczenia numeryczne działek.

 

Czy za ten stan rzeczy można kogokolwiek winić? Na przykład starostę prowadzącego ewidencję gruntów lub sądy wieczystoksięgowe. Moim zdaniem nie. Ciężar aktualizacji wpisów w księdze wieczystej spoczywa na właścicielu nieruchomości, dla której księga ta jest prowadzona. Jest to w jego dobrze pojętym interesie. Z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, aby sądy wieczystoksięgowe z urzędu dokonywały aktualizacji wpisów w księdze wieczystej po modernizacji ewidencji gruntów, gdyż wiąże się to z ogromem pracy. Choć muszę przyznać, że są przepisy nakazujące aktualizację z urzędu, ale o tym napiszę więcej w innym wpisie.

 

Co może zrobić właściciel nieruchomości, aby wpisy w księdze były zgodne z wpisami z ewidencji gruntów. Samo przedstawienie aktualnego wypisu z ewidencji gruntów nie wystarczy sądowi wieczystoksięgowemu do dokonania zmian w dziale I-O jeśli w tym dziale nadal figurują nieaktualne oznaczenia działek. Do tego jest jeszcze potrzebny dokument zwany wykazem zmian gruntowych (równoważnikiem) lub też wykazem synchronizacyjnym, w którym przedstawia się w tabelarycznym ujęciu wraz z opisem, jakie aktualnie działki ewidencyjne odpowiadają działkom ujawnionym w księdze wieczystej (dawnym parcelom). Dokument taki czasami można uzyskać z ewidencji gruntów (jeśli został sporządzony przy okazji synchronizacji innych działek), ale częściej konieczne jest zlecenie jego wykonania geodecie.

 

 

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również