Koszty opinii biegłych w sprawach o ustanowienie służebności

Koszty opinii biegłych w sprawach o ustanowienie służebności
Sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej zaliczają się do tych kategorii spraw z zakresu prawa nieruchomości, które są stosunkowo kosztowne.
O ile sam wpis sądowy od wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej jest niewielkim wydatkiem, to zaledwie kwota 200 zł (art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), to samo przeprowadzenie sprawy sądowej wiąże się z trzema kategoriami kosztów (nie licząc honorarium prawnika prowadzącego sprawę):
 
  1. opłaty przygotowawcze:
    stała opłata sądowa od wniosku (200 zł) i koszty przygotowawcze (wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej od 150 zł), wyciągi z ksiąg wieczystych elektronicznych od 20 zł, opłaty skarbowe od pełnomocnictw od 17 zł),
  2. zaliczki i opłaty na biegłych sądowych z zakresu geodezji oraz szacowania wartości nieruchomości, ten pierwszy ustala przebieg służebności na gruncie, ten drugi ustala wysokość wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości, po której ma przebiegać cała lub fragment drogi służebnej,
  3. wynagrodzenie należne właścicielowi (właścicielom) nieruchomości służebnych.
 
Z prowadzonych przez kancelarię statystyk wynagrodzeń należnych biegłym (geodetom i rzeczoznawcom majątkowym) ustalanych przez sąd w sprawach prowadzonych przez kancelarię na terenie Krakowa i małopolski wynika, że średnie łączne kwoty wynagrodzeń za czynności biegłych (czynności biegłych to nie tylko sporządzenie operatu, to także stawiennictwo w sądzie i opinie uzupełniające) kształtują się na poziomie:
Biegły geodeta – 2421 zł
Biegły rzeczoznawca majątkowy – 2389 zł
 
Oczywiście powyższe kwoty nie są wynikiem obliczeń zgodnie z zasadami statystyki, a jedynie średnią z kilkunastu sprawa i proszę dane te traktować jedynie jako szacunkowe koszty sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Faktycznie ustalone koszty biegłego mogą się różnić od podanych powyżej. Proszę pamiętać że każda sprawa jest indywidualna.
 
Odnośnie zaś wysokości wynagrodzeń zasądzanych na rzecz właścicieli nieruchomości obciążonych służebnościami drogi koniecznej, nie sposób wskazać jakiejś średniej wartości, gdyż rozbieżność wynagrodzeń zasądzanych przez sądy jest bardzo duża, przykładowo od 163 zł do 27 000 zł i zależy od powierzchni zajętej pod służebnośc i wartości m2 działki.
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również