Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ?
 
Na takie pytanie odpowiedz może być tylko jedna, oczywiście, że tak. Z co najmniej kilku powodów.
Po pierwsze, mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) z założoną księgą wieczystą łatwiej sprzedać. Nabywca jest w takiej sytuacji chroniony przepisami o tzw. rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą ujawnioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe (art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).
Kupując od osoby wpisanej jako właściciel mieszkania w księdze wieczystej nie musisz się przejmować, czy aby na pewno sprzedawca jest właścicielem. Księga wieczysta jest tym dla nieruchomości, czym dowód osobisty dla człowieka. Legitymuje i uwiarygadnia.
Po drugie, mieszkanie z księgą wieczystą jest też bardziej atrakcyjne dla kupującego, gdyż sam nie będzie musiał się zajmować skompletowaniem dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i ponosić związanych z tym kosztów.
 
Po trzecie, mając założoną księgę wieczystą możesz zaciągnąć kredyt zabezpieczony hipoteką na mieszkaniu. Bez księgi wieczystej bank nie udzieli Ci kredytu pod zastaw mieszkania. Księga wieczysta jest konieczna, gdyż przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewidują że do powstania hipoteki konieczny jest wpis w księdze wieczystej. Nawet jeśli obecnie nie planujesz zaciągnięcia kredytu, nie możesz wykluczyć, że w przyszłości nie będziesz zmuszony pożyczyć od banku pieniędzy.
Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej (art. 67 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).
Przedmiotem hipoteki może być także:
  1. użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącym własność użytkownika wieczystego,
  2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  3. wierzytelność zabezpieczona hipoteką (art. 65 ust 2 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).
Po czwarte, mieszkaniem z założoną księgą wieczystą możesz rozporządzić zapisem windykacyjnym w testamencie. Oczywiście mieszkanie bez księgi wieczystej też można zapisać w testamencie, ale z praktycznego punktu widzenia łatwiej jest to zrobić gdy księga wieczysta jest założona. Pamiętaj o dowodzie osobistym nieruchomości. Notariusz będzie chciał sprawdzić, czy nieruchomość istnieje.
 
Po piąte, trud włożony w założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie zostanie zmarnowany w przypadku przekształcenia tego prawa w odrębną własność. Księga wieczysta założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest nadal prowadzona dla nieruchomości przekształconej. Obowiązuje zasada kontynuacji.
W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości, księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, a wpisana w tej księdze hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu obciąża nieruchomość (art. 241 ust 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece)
 
Po szóste, mając założoną księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie musisz się obawiać że ciekawski sąsiad będzie ją przeglądał. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest traktowane jak odrębna własność lokalu w księdze wieczystej, założonej dla gruntu, na którym posadowiony jest budynek. Wobec czego przeglądając księgę dla gruntu i budynku nikt nie ustali numeru księgi wieczystej dla mieszkania  (spółdzielczego własnościowego) 


Po siódme, dobrze jest pozostawić rodzinie w spadku majątek uregulowany i zabezpieczony. Księga wieczysta pełni też taką funkcję zabezpieczającą, w ten sposób że jakikolwiek obrót nieruchomością, z założoną księga wieczystą jest bardzo sformalizowany i wymaga odzwierciedlenia w tejże księdze stanu prawnego, co utrudnia wszelakie machloje i przekręty.
 
Uff.. trochę się tych powodów uzbierało, w sam raz siedem powodów do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. A jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać zawsze możesz się zwrócić do prawnika specjalizującego się w takich sprawach, to nie koniecznie muszę być ja… ;)
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również