Czy można połączyć dwie księgi wieczyste w jedną księgę

Tytuł tego wpisu ma charakter hasłowy. Chodzi oczywiście o przepisanie działek z jednej księgi wieczystej do drugiej z jednoczesnym zamknięciem księgi, z której działki zostały odłączone i przeniesione do innej księgi wieczystej. Aby operacja taka była możliwa działki ewidencyjne musza znajdować się w jednym obrębie. Choć co do tego mam pewne wątpliwości. Spotkałem się z księgą wieczystą, prowadzoną przez wydział ksiąg wieczystych sądu oświęcimskiego, w której ujawnionych było ponad 2 tyś działek ewidencyjnych (proszę sobie wyobrazić jaki „cienki” był wydruk tej księgi ;-)) i dział te znajdowały się w innych obrębach. Ale przyjmijmy że co do zasady działki wpisane w jednej księdze powinny znajdować się w jednym obrębie. Dzięki temu nie dublują się numery działek ewidencyjnych.

 

Do połączenia działek ewidencyjnych konieczny jest też jednorodny stan prawny. Co to oznacza? Przykładowo Pan Iksiński ma z żoną wspólność majątkową małżeńską
i razem z nią nabywa działkę rekreacyjną gdzieś w górach. W księdze wieczystej zostaną ujawnieni obydwoje małżonkowie na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej. Jeśli Pan Iksiński zapragnie mieć coś na swoją wyłączną własność, czyli majątek osobisty (kiedyś nazywany odrębnym) nie wchodzący do majątku wspólnego małżonków i kupi sobie za zgodą żony lub o zgrozo bez jej wiedzy działkę rolną. Wpisany zostanie w księdze wieczystej tylko on, jeśli oświadczy w akcie notarialnym, że nabywa nieruchomość (działkę) do majątku osobistego. Po jakimś czasie może dojść do wniosku, że po co mieć dwie odrębne księgi wieczyste, może by tak połączyć te działki w jednej. Zrobić tego nie może, gdyż stan prawny każdej z tych nieruchomości (pamiętajmy o wieczystoksięgowym rozumieniu nieruchomości wg zasady „jedna księga = jedna nieruchomość, dwie księgi = dwie nieruchomości) jest inny.

Pan Iksiński mógłby dokonać darowizny działki do majątku wspólnego z małżonką (przesunięcia składnika majątkowego ze swojego majątku osobistego do majątku wspólnego), wtedy stan prawny obu nieruchomości stałby się jednorodny i połączenie obu działek w jednej księdze wieczystej stałoby się prawnie dopuszczalne, czego też każdemu szczęśliwemu małżonkowi życzę :-)
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również