Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość dłużnika nie mając jego numeru PESEL?

Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość dłużnika nie mając jego numeru PESEL?

Czy komornik jest w stanie znaleźć nieruchomość dłużnika nie mając jego numeru PESEL?

Raczej nie. Wyszukiwanie przez komorników nieruchomości będących własnością lub współwłasnością egzekwowanych dłużników w trybie poszukiwania majątku następuje po numerze PESEL. Problem w tym, że w większości ksiąg wieczystych nie zostały ujawnione numery PESEL. Problem ten dotyczy w zasadzie wszystkich ksiąg wieczystych,  w których wpisu właścicieli i współwłaścicieli dokonano w okresie gdy dana księga wieczysta była prowadzona w wersji tradycyjnej (papierowej). W takich księgach identyfikacja właściciela następowała przez dopisanie imion jego rodziców. Dopiero wpisy dokonywane w księdze wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej ujawniają obok imion rodziców także numer PESEL właściciela (współwłaściciela), który jest niepowtarzalnym i jedynym numerem identyfikującym daną osobę.  W przypadku wpisów samych imion rodziców może się zdarzyć sytuacja, że przykładowo dwóch Janów Kowalskich ma rodziców o takich samych imionach. Przy wpisie numeru PESEL takiego ryzyka nie ma.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również