Czy akt poświadczenia dziedziczenia wystarczy do zwolnienia od podatku spadków i darowizn?

Niestety nie. Samo sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej i ewentualnej zapłaty podatku od spadków i darowizn (jeśli spadkobierca nie korzysta z zwolnień).
 
Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w skutkach prawnych jest tożsamy z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku (art. 95j ustawy prawo o notariacie). Jednakże notariusz poświadcza jedynie kto po kim dziedziczy a nie co konkretnie dziedziczy i ile ten spadek jest wart. Stąd też koniecznym jest aby spadkobierca lub spadkobiercy wyspowiadali się przed właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego z tego co odziedziczyli. Oczywiście mogą skorzystać z dobrodziejstwa art. 4a ust 1 pkt 1 ustawy o podatku spadków i darowizny, jednakże wymaga to złożenia we właściwym urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 i okazania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia.
 
Zgodnie z tym przepisem
„zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (katalog czynności opodatkowanych podatkiem od spadków I darowizn, przypomina autor bloga), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4”
 
Omyłka przykra w skutkach może wyniknąć z błędnej interpretacji art. 4a ust  4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 
Akt poświadczenia dziedziczenia to nie umowa a już na pewno nie umowa sporządzona w formie aktu notarialnego, jest to jedynie czynność notarialna.
 
Akt poświadczenia dziedziczenia został ustanowiony jako instytucja w skutkach prawnych tożsama z sądownym stwierdzeniem nabycia spadku. W założeniu instytucja ta miała odciążyć sądy powszechne od stosunkowo prostych czynności jakimi są stwierdzenia nabycia spadku i przyspieszyć te postępowania.
 
Wskazana byłaby zmiana przepisów, tak aby notariusz przesyłał z urzędu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia wraz ze wskazaniem składników majątkowych podlegających dziedziczeniu i tym samym zwalniał spadkobierców z obowiązku składania deklaracji podatkowej. Obecnie notariusz owszem przesyła wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia na żadanie m.in izby skarbowej i urzędu skarbowego (art. 95n § 2 ustawy prawo o notariacie) nie musze chyba dodawać w jakim celu jest ten przepis;)
 
 
 
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również