Ciekawe wpisy w księdze wieczystej wraz z komentarzem cz. 2 (hipoteka w złocie)

Ciekawe wpisy w księdze wieczystej wraz z komentarzem cz. 2 (hipoteka w złocie)

Ciekawe wpisy w księdze wieczystej wraz z komentarzem cz. 2 (hipoteka w złocie)

Powyższy wpis figuruje w dziale IV księgi wieczystej przeznaczonym do wpisów hipotek (w tym dziale wpisujemy tylko hipoteki i nic innego niż hipoteki).
 
Jest to nietypowy wpis i dlatego znalazł się w polu, w strukturze księgi wieczystej zatytułowanej „Komentarz do migracji”. Tu przypominam, że migracja to proces przenoszenia treści papierowej (tradycyjnej) księgi wieczystej do wersji elektronicznej. W toku tego procesu referendarze sądowi, nazywani migratorami, przepisują do elektronicznej księgi wieczystej wszystko to, co da się wpisać do struktury elektronicznej księgi wieczystej. Innymi słowy wszystko to co system elektronicznej księgi wieczystej przepuści. Jeśli elektroniczna księga wieczysta nie przewiduje odpowiedniej rubryki (podrubryki, pola) dla danego wpisu (wzmianki, adnotacji) ujawnionego w księdze papierowej, wpis ten ujawnia się właśnie w rubryce „Komentarz”. Ta rubryka pełni trochę taką funkcję brudnopisu, żeby nie powiedzieć śmietnika, do którego wrzuca się dziwne wpisy i adnotacje.
 
Dlaczego wpis ten przeniesiony został do pola: „Komentarz do migracji”? Prawdopodobnie dlatego, że hipoteka w kwocie 1500 zł jest denominowana w złocie. Taka hipoteka nie przystaje trochę do obecnych realiów prawnych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece przewidują, że hipoteka może zabezpieczać tylko wierzytelności pieniężne (patrz art. 68(1) ustawy), a nie denominowane, jak w podanym przykładzie, w kruszcach szlachetnych.
 
Czy takie dziwne hipoteki ujawnione w polu „Komentarz do migracji” należy traktować jako hipoteki ze wszystkimi konsekwencjami? Moim zdaniem tak. Bez wątpienia jest ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w księdze wieczystej, choć nie w tym miejscu struktury księgi wieczystej gdzie byśmy go oczekiwali.
 
Tylko jak teraz wyczyścić dział IV z takiej hipoteki? Mam pewien pomysł… ;-)
 
C.d.n.
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł kliknij!

Polecamy również