Archiwum: 2014

Jak stracić prawo do lokalu komunalnego i dach nad głową.
Niniejszy wpis popełniłem ku przestrodze. Uwaga: nie stosować bez konsultacji z prawnikiem! Jak stracić prawo do lokalu komunalnego metodą objawowo-lękową, innymi słowy metodą, która objawia się lękiem przed robieniem czegokolwiek poza nic nie robieniem. Utrata prawa do lokalu komunalne...
29.12
2014
Dlaczego jeszcze Poczta Polska nie zbankrutowała
Dlaczego jeszcze Poczta Polska nie zbankrutowała   Minął przeszło rok od czasu gdy Poczta Polska straciła kontrakt na doręczanie przesyłek sądowych. Wielu komentatorów uważało, że przez utratę monopolu na doręczanie sądowej korespondencji, Poczta popadnie w duże tarapaty finansowe. No ...
19.12
2014
Czy akt poświadczenia dziedziczenia wystarczy do zwolnienia od podatku spadków i darowizn?
Niestety nie. Samo sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej i ewentualnej zapłaty podatku od spadków i darowizn (jeśli spadkobierca nie korzysta z zwolnień).   Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w skutkach prawnych...
02.11
2014
Niezgodność numer działki w księdze wieczystej z numerem w ewidencji gruntów, a to ta sama nieruchomość.
Przyczyną niezgodności oznaczeń poszczególnych działek w dziale I-O księgi wieczystej z oznaczeniami przyjętymi w ewidencji gruntów i budynków, jest często aktualizacja ewidencji gruntów bez jednoczesnej aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.   Pro...
18.10
2014
Czy warto korzystać z usług pośrednika nieruchomości cz. 1
Czy warto? Jest to pytanie dotykające szerszego problemu, czy warto korzystać z usług profesjonalisty (prawnika, lekarza, mechanika, budowlańca itp.) Moim zdaniem zawsze, gdy nie zajmujemy się daną dziedziną na co dzień, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jest to wbrew pozorom tańsze i sz...
07.09
2014
Po co deweloperowi spółka z o.o. sp. k. ?
„UM. SPÓŁKI OBOWIAZUJE DO DNIA UPŁYWU TERM.TRWANIA GWARANCJI NA ZBYWANE LOKALE PRZY UL.SLUSARSKIEJ” Powyższy zapis znalazłem w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jednego z deweloperów. W dziale 2 rubryce 5 opisującej czas na jaki została ...
01.09
2014
Służebność drogi koniecznej, czyli prawo przejazdu i przechodu. A co z mediami
W dawnych czasach instytucja służebności drogi koniecznej miała duże znaczenie szczególnie na wsiach. Nie opłacało się marnować ziemi rolnej, której było zawsze za mało, na gościńce. Dlatego też ustanawiano prawo przejazdu, przechodu i przegonu przez działki sąsiadów, tak żeby m...
19.08
2014
PESEL wierzyciela hipotecznego a ochrona danych osobowych
Ostatnio w Rzeczpospolitej przeczytałem artykuł o skargach wierzycieli hipotecznych, kierowanych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaniepokojonych ujawnianiem ich numeru PESEL w księgach wieczystych.   Obawiam się, że obsesja na punkcie ochrony danych osobowych w połącze...
01.08
2014
Wpis hipoteki na rzecz wspólnoty mieszkaniowej - czemu REGON zamiast NIP-u
Chcąc wpisać hipotekę przymusową na rzecz wspólnoty mieszkaniowej pojawia się problem z numerem REGON. Otóż przepisy wymagają, aby na tytule wykonawczym (np.: prawomocnym nakazie zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności) zamieścić numer NIP lub KRS wierzyciela. W przypadku wspól...
31.07
2014
Wspólnota mieszkaniowa w sporze z deweloperem w świetle uchwały SN III CZP 84/13.
Uchwałą z dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów utrwalił linię orzeczniczą, opowiadającą się za prawem wspólnoty mieszkaniowej do pozywania dewelopera za wady fizyczne sprzedanej nieruchomości, pod  warunkiem, że właściciele lokali przeleją swoje roszczenia w...
18.07
2014

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl