Archiwum: 2013

Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych
Jak ustalić numer PESEL dłużnika za pomocą ksiąg wieczystych   Niniejszy artykuł dedykuję szczególnie zarządom i administratorom wspólnot mieszkaniowych dochodzących roszczeń pieniężnych od swoich członków niepoczuwających się do obowiązku ponoszenia kosztów utrzym...
02.08
2013
Elektroniczny nakaz zapłaty jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej
Elektroniczne postępowanie upominawcze (w skrócie EPU) nie ma ostatnio dobrej prasy. Zresztą po ostatnich zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego praktycznie przestanie istnieć. Bo kto dysponuje numerami Pesel swoich dłużników (kiedyś klientów)? Chyba tylko bank...
15.07
2013
Droga konieczna jest, ale bez wskazania szerokości pasa gruntu zajętego przez tą służebność
Czytelnik bloga zadzwonił do mnie z „szybkim” pytaniem odnośnie problemu z drogą konieczną przebiegająca przez jego działkę. Otóż nieruchomość czytelnika obciążona jest służebnością gruntową, ze wskazanym przebiegiem drogi koniecznej „po granicy działki x”. Służebno...
15.07
2013
Ciekawe wpisy w księgach wieczystych wraz z komentarzem cz. 1
Niniejszy cykl wpisów, traktujących o ciekawych a czasem zastanawiających żeby nie powiedzieć dziwnych wpisach w księgach wieczystych, dedykuję stałym czytelnikom mojego bloga. Linki do tych wpisów nie będą pojawiały się w wyszukiwarkach. Trafić tu będzie można tylko przeglądając wni...
22.05
2013
Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej
Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej (podstawa wpisu)   Badając akta ksiąg wieczystych kilka razy trafiłem na postanowienie sądu wieczystoksięgowego, oddalające wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie pra...
05.05
2013
Dlaczego licytacje nieruchomości bywają nieskuteczne
Jako że dostałem ostatnio zlecenie na poszukiwanie atrakcyjnej nieruchomości, którą można nabyć w dobrych pieniądzach na licytacji komorniczej, to codziennie przeglądam ogłoszenia z tym związane. Co mnie w tych ogłoszeniach razi i zastanawia. Razi to, że są delikatnie mówiąc ubogie ...
05.05
2013
Jaka była powierzchnia działki w momencie założenia księgi wieczystej.
Z takim pytaniem zwrócił się do mnie jeden z czytelników. Na takie pytanie najlepiej odpowiedzieć... to zależy. To zależy czy była wcześniej założona księga wieczysta papierowa (tradycyjna). W księgach papierowych w dziale I-O w łamie powierzchnia ujawniano obok numerów dział...
20.04
2013
Co to są i gdzie się znajdują akta księgi wieczystej
Co to są i gdzie się znajdują akta księgi wieczystej   Akta księgi wieczystej to nic innego jak zbiór dokumentów, stanowiących podstawę wpisu w danych działach księgi wieczystej, zgromadzone w twardej tekturowej teczce. Akta księgi wieczystej przechowywane są w Wydziale Ksiąg Wi...
13.04
2013
Zmiana przeznaczenia lokalu w księdze wieczystej
Przepisy dotyczące ksiąg wieczystych nie regulują precyzyjnie wszystkich kwestii związanych z ich prowadzeniem. W związku z brakiem jasnej i precyzyjnej regulacji pojawiają się problemy i różne praktyki sądów wieczystoksięgowych. Jednym z takich problemów jest zmiana przeznaczen...
23.03
2013
Ujawnienie budynku w księdze wieczystej
Ostatnio badając księgi wieczyste przypadkiem trafiłem na wniosek o ujawnienie budynku niebędącego odrębnym przedmiotem własności w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości gruntowej (działki budowlanej). Wnioskodawca przedłożył zaświadczenie z nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiado...
23.03
2013

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl