Specjalizacja

Szczegółowy opis obszaru naszej praktyki prawniczej znajdą Państwo z lewej strony we właściwych zakładkach. Opisy obszaru praktyki zostały sporządzone w większości w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania Klientów kancelarii.

Poniżej zamieszczamy krótkie informacje, o ostatnio zakończonych sprawach, uporządkowane zgodnie z głównym obszarami praktyki naszej Kancelarii.


Dochodzenie należności pieniężnych:
 • (czerwiec) kolejna skuteczna windykacja dłużnika na kwotę ponad 10 tyś zł. Roszczenie o zapłatę z tytułu dostawy materiałów budowlanych.
 • (sierpień) Odzyskaliśmy należność w kwocie ponad 11 tyś zł z tutułu zaległych faktur za usługę transportową. Windykacja obejmowała uzyskanie tytułu wykonawczego oraz złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika ze wskazaniem składników majątkowych dłużnika.
 • Polska firma zalegała pracownikowi, wykonującemu pracę za granicą (w Niemczech), należne wynagrodzenie i diety za okres 3 miesięcy. Po wezwaniu przedsądowym oraz wymianie korespondencji zaległości zostały uregulowane. Nie było konieczne kierowanie sprawy do sądu pracy.
Prawo konsumenckie:
 • (czerwiec) Zakończyliśmy postępowanie upadłościowe konsumenckie ustaleniem dogodnego dla naszego Klienta planu spłaty na okres 18 miesięcy. Po wykonaniu planu spłaty całość niespłaconych wierzytelności ponad 100 000 zł podlegać będzie umorzeniu.
 • (marzec) Klient zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w sporze z Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Firma windykacyjna dokonała wpisu Klienta do rejestru dłużników, pomimo że roszczenie było wysoce sporne a z całą pewnością dawno już przedawnione. Uwzględnienie przez Sąd powództwa o ustalenie nie istnienia roszczenia przecieło wszelkie wątpliwości i zakończyło uciążliwy proces windykacji.
 • Spór sądowy z konsumentem, powództwo przeciwko firmie zostało oddalone. Konsument nie złożył apelacji.
 • Spór sądowy z firmą ubezpieczeniową z tytułu OC sprawcy szkody komunikacyjnej (sprawa zakończona ugodą),

 • Sprawa o zapłatę przeciwko dealerowi samochodowemu z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego samochodu (wyrok zasądzający na rzecz konsumenta),

 • Reprezentacja konsumenta w sporze z hurtownią budowlaną, która domagała się zapłaty od konsumenta pomimo, że konsument złożył skutecznie reklamację zakupionego towaru a następnie odstąpił od umowy (powództwo hurtownika zostało oddalone w dwóch instancjach),

Prawo nieruchomości:
 • (czerwiec) sprawa rozgraniczeniowa zakończona ugodą zawartą przed sądem, z jednoczesnym ustaleniem służebności drogi koniecznej.
 • (luty) uzyskaliśmy ostateczne zezwolenie z MSWiA w Warszawie na nabycie nieruchomości dla zagranicznej spółki z Izraela,
 • (luty) przygotowaliśmy pod względem prawnym transakcję sprzedaży udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego i zapewniliśmy asystę prawnika podczas notarialnej umowy sprzedaży,
 • (styczeń) W sporze z Gminą Kraków o ustalenie dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niezabudowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste Samorządowego Kolegium Odwoławcze uzwględniło naszą skargę i uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Krakowa oraz umorzyło postępowanie w sprawie.
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • nabycie na gruncie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (AWZ),
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej (w tym także zmiany sposobu korzystania, tudzież zniesienia),
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości,
 • sprawy o kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste,
 • sprawy o eksmisje z lokali,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • spory sąsiedzkie.
Prawo spadkowe:
 • (lipiec) Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności zakończona ugodą z drugim współwłaścicielem. Roszczenie z tytułu spłaty naszego Klienta zostało zabezpieczone hipoteką na nieruchomości. W związku z zawartą ugodą nasz Klient otrzymał z sądu zwrot połowy uiszczonej opłaty od wniosku.
 • (grudzień) Na zlecenie klientów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji przeprowadziliśmy kompleksowy proces regulacji stanu prawnego nieruchomości zabudowanej kamienicą z jednoczesnym założeniem dla niej księgi wieczystej i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Postępowanie spadkowe objęło dwa pokolenia spadkodawców i rozliczenia z urzędem skarbowym (w tym pozyskanie, numerów NIP dla spadkobierców) Zapewnienia spadkowe składane były za pośrednictwem zagranicznych sądów w drodze pomocy prawnej. Sąd wieczystoksięgowy potrzebował 9 miesięcy na rozpoznanie wniosku o wpis aktualnych współwłaścicieli. NIe obyło się także bez konieczności składania skargi na odmowę założenia księgi wieczystej stanowiącej kontynuację dawnej księgi gruntowej (tzw. lwh).
 • (październik) Pozyskalismy dla naszych Klientów zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie spadku po zmarłym krewnym w imieniu małoletniego dziecka. W ramach zlecenia ustaliliśmy sytuację majątkową zmarłego i pozostawione przez niego długi.
 • W sierpniu zakończyliśmy pomyślnie sprawę spadkową, w której oprócz reprezentacji przed sądem zajeliśmy się także reprezentacją przed urzędem skarbowym, celem rozliczenia podatku od spadków i darowizn oraz założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w skład spadku, nieruchomość - zgodnie z wolą Klienta - została przygotowana pod względem formalnoprawnym do sprzedaży.  
 • Nasi Klienci przyjeli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, pomogliśmy w przygotowaniu i złożeniu w sądzie spadku wykazu inwentarza oraz załatwieniu spraw z wierzcielami spadkowymi. Spadkodawca miał obciążenie z tytułu pożyczek i innych należności wobec banków, firm pożyczkowych oraz dostawców mediów. 
 Prawo lokalowe:
 • przekształcenia lokatorskiego i spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu,
 • postępowania o wydanie i opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • reprezentacja w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi,
 • wstąpienie w stosunek najmu,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Księgi wieczyste:
wrzesień - wpisy w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości gruntowych zostały rozpoznanie w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Brawo dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu za bardzo szybkie rozpoznanie wniosków.
 • badanie i opiniowanie ksiąg wieczystych,
 • ujawnienia praw i prostowanie wpisów w księgach wieczystych,
 • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • poszukiwanie spadkobierców,
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości (na podstawie nieobowiązujących przepisów ABGB, Kodeksu Napoleona i innych).
Wspólnoty mieszkaniowe:
 • (luty) na zlecenie mniejszościowych współwłaścicieli kamienicy w Krakowie uzyskaliśmy postanowienie sądu ustanawiające zarząd przymusowy nieruchomości,
 • (luty) skutecznie wyegzekwowaliśmy należności wspólnoty mieszkaniowej od niepłacącego członka wspólnoty na kwotę ponad 7500 zł, w ramach zlecenia uzyskaliśmy prawomocny nakaz zapłaty i nadzorowaliśmy postępowanie egzekucyjne,
 • dochodzenie należności od członków wspólnoty,
 • opiniowanie spraw związanych z zarządem nieruchomością,
 • pomoc i doradztwo w nabyciu części wspólnych na wyłączną własność,
 • zmiany przeznaczenia lokalu,
 • reprezentacja w sporach z zarządem (administratorem) wspólnoty.
Kompleksowa obsługa prawna firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw:
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnych i handlowych,
 • dochodzenie należności pieniężnych,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego (spółek cywilnych, osobowych i sp. z o.o.),
 • prawo pracy,
 • reprezentacja w sporach z konsumentami.

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl