Obsługa prawna firm

We współpracy z radcą prawnym mec. Beatą  Matejesiek-Rodriguez oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie zapewnienia pomocy prawnej podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym, w szczególności:
 • Indywidualnym przedsiębiorcom,
 • Spółkom cywilnym,
 • Spółkom prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • Stowarzyszeniom i fundacjom,
 • Spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym.

W czterech kluczowych obszarach relacji
 
1. Relacji z kontrahentami
 • Przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów i kontraktów z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
 • Dochodzenia wierzytelności,
 • Prowadzenia sporów przed sądami wszystkich instancji.
2. Relacji z klientami
 • Windykacja należności,
 • Przygotowywanie i redagowanie regulaminów świadczenia usług,
 • Prowadzenie postępowań reklamacyjnych i sporów sądowych.
3. Relacji z pracownikami
 • Formalnoprawne wsparcie działu kadr i płac,
 • Prowadzenie sporów sądowych przed sądami pracy.
4. Relacji wewnętrznych przedsiębiorcy (podmiotu gospodarczego)
 • Zakładanie i obsługa spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Stałą obsługę prawną świadczymy na podstawie umowy abonamentowej z ustaleniem stałej zryczałtowanej opłaty miesięcznej lub stawki godzinowej, indywidualnie ustalanej zgodnie z potrzebami obsługiwanej firmy.
 
radca prawny Beata MATEJESIEK-RODRIGUEZ (KR-986)
Posiada 18-letnie praktykę zawodową w samodzielnej obsłudze podmiotów gospodarczych (spółki prawa handlowego, jednostki badawczo-rozwojowe). Specjalizuję się w sporach sądowych przed sądami powszechnymi (cywilnym, pracy, gospodarczym) i administracyjnymi w zakresie zagadnień prawa cywilnego  (ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia umów), prawa pracy, procesów inwestycyjnych w aspekcie prawa zamówień publicznych (zarówno od strony oferenta, jak i udzielającego zamówienie), prawa administracyjnego oraz takich gałęzi prawa, jak prawo autorskie czy prawo geologiczne i górnicze.
Biegle włada: językiem angielskim w mowie i piśmie (w tym terminologią prawniczą) oraz językiem hiszpańskim.
 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl