Windykacja należności

I. Windykacja przedsądowa – co jest a co nie jest przez prawo dopuszczalne, co powinno znaleźć się w wezwaniu do zapłaty, jakimi sankcjami obwarować wezwanie, polubowne formy rozwiązywania sporów, ugody z dłużnikami, taktyka prowadzenia negocjacji z dłużnikami, kiedy wpis do rejestru długów może się okazać skuteczny.

II. E-sąd - jak korzystać z elektronicznego formularza, jakie opłaty, zalety i wady, procedura postępowania sądu, co w przypadku wniesienia sprzeciwu przez dłużnika, uzyskanie elektronicznego nakazu zapłaty i jego dalsze wykorzystanie, jak ustalić numer PESEL i NIP dłużnika.

III. Pozew w postępowaniu uproszczonym – kiedy się stosuje, jak wypełniać formularz P, najczęstsze błędy przy wypełnianiu formularza, sposób wskazani odsetek i dodatkowych żądań, sposób opisu dowodów i tez dowodowych, dokumenty niezbędne do pozwu.

IV. Postępowanie upominawcze i nakazowe – różnice, wady i zalety, procedura postępowania sądu, przesłanki wydania nakazu zapłaty, koszty, nakaz zapłaty jako zabezpieczenie, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla i uznania powództwa.

V. Postępowanie klauzulowe – nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji, przejście uprawnień lub obowiązku z tytułu egzekucyjnego, koszty, praktyka sądów.

VI. Wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej -  ustalenie ksiąg wieczystych dłużnika, podstawy wpisów, dokumenty do wniosku, sposób wypełnienia formularza KW-WPIS z uwzględnieniem wniosku o wpis hipoteki,  skutki wpisu dla wierzyciela i dłużnika.

VII. Wniosek o egzekucję komorniczą – sposób formułowania żądania, wskazanie sposobu prowadzenia egzekucji,  zajęcia wynagrodzenia i rachunków bankowych, taktyka postępowania wierzyciela, taktyka wyboru komornika i współpracy z nim, wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika, ograniczenia egzekucji, sposoby obrony i unikania egzekucji przez dłużników.

VIII. Egzekucja z nieruchomości – kiedy stosować, procedura, jak współpracować z komornikiem i sądem, koszty, wady i zalety, sposoby unikania i utrudniania egzekucji przez dłużnika jak sobie z tym radzić.

IX. Umorzenie egzekucji komorniczej z uwagi na brak majątku dłuznika – sprawy o wyjawienie majątku, pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, powództwo z 299 k.s.h., wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych.

X. Egzekucja transgraniczna – Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE), Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ), pozew, koszty, sposoby prowadzenia egzekucji zagranicznej.

XI. Upadłość dłużnika - wnosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, upadłość konsumecka, uprawnienia wierzyciela w toku postępowania, wpływ postęowania upadłościowego na inne postępowania w tym egzekucje komornicze, zgłoszenie wierzytelności. Wpływ zagranicznych postępowań upadłościowych na sytuację wierzyciela.

XII. Dochodzenia roszczeń w postępowaniu karnym - zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkode wierzyciela, uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, powództwo adhezyjne, wniosek o naprawienie szkody. 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl