Ustawa o własności lokali

I. Odrębna własność lokalu i części wspólne – jak powstaje, z czym się wiąże, co do niej przynależy, sposób ujawnienia w księgach, sposób czytania ksiąg wieczystych, najczęstsze omyłki i błędy oraz pułapki w elektronicznej księdze wieczystej, powierzchnia lokalu w księdze wieczystej a powierzchnia całego budynku.

II. Podział i połączenie lokali – tryb, wymagane dokumenty, treść uchwały, co w przypadku braku zgody, tryb sądowy, uprawnienia wnioskodawcy i uprawnienia wspólnoty w sporze sądowym.

III.
Dochodzenie roszczeń z tytułu utrzymania części wspólnych od współwłaścicieli – procedura windykacji, pozew o zapłatę, wymagane dokumenty, tryb sądowy (uprawnienia i obowiązki wspólnoty), wniosek o egzekucję komorniczą, taktyka dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

IV. Wspólnota mieszkaniowa w sporze z deweloperem – próba ugodowa, dokumenty, sposób dokumentowania wad, cesje wierzytelności na wspólnotę, pozew przeciwko deweloperowi, koszty postępowania, fundusz celowy na koszty postępowania.

V. Wspólnota wnioskodawcą o ustanowienie służebności gruntowych – kiedy wspólnota może być wnioskodawcą w sprawie o ustanowienie służebności, przesłanki, wymagane dokumenty, procedura sądowa, koszty związane z całą operacją.

VI. Uchwały we wspólnocie – tryb podejmowania, tryb zwoływania zebrań właścicieli, zgłaszanie wniosków, treść uchwały, co można regulować uchwałą.

VII. Zaskarżanie uchwał – tryb i przesłanki zaskarżania uchwał wspólnoty mieszkaniowej, treść pozwu, zarzuty, sposób obrony, reprezentacja wspólnoty.

VIII. Reprezentacja wspólnoty – zarząd, zarządca i administrator – uprawnienia, tryb powołania i odwołania, wady i zalety. Treść umowy z zarządcą/administratorem, uchwały umocowujące do działania.

IX. Zarząd przymusowy we wspólnocie – przesłanki powołania, tryb i procedura sądowa, skutki prawne powołania zarządu przymusowego, koszty.

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl