Księgi wieczyste

Księgi wieczyste – przygotowanie nieruchomości pod względem formalno-prawnym do umowy sprzedaży, zamiany, darowizny.
Poniżej przedstawiam najczęstsze pytania Klientów, związane z przedmiotem specjalizacji kancelarii.
 

Dlaczego wpisy w księdze wieczystej nie są aktualne ?
Księga wieczysta jest swego rodzaju dowodem osobistym  nieruchomości.  Powinna odzwierciedlać rzeczywisty (tzn. aktualny) stan prawny nieruchomości. Tak długo jak nieruchomość nie jest przedmiotem transakcji lub obciążeń, tak długo wpisy w księdze wieczystej nie są aktualizowane. Stan taki może trwać kilka bądź kilkanaście lat.
 
Dlaczego tak ważne jest doprowadzenie treści księgi do stanu aktualnego?
Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem może spowodować znaczne opóźnienie lub nawet uniemożliwić finalizację transakcji  sprzedaży nieruchomości. Wynika to z faktu, iż notariusze sami nie zajmują się przygotowywaniem nieruchomości do zbycia poprzez prostowanie wpisów w księdze wieczystej, tudzież pozyskiwaniem dokumentów niezbędnych do finalizacji transakcji. Notariusz jako osoba działająca w interesie publicznym dokonuję wstępnej weryfikacji treści księgi wieczystej i przedłożonych przez zainteresowane strony dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków, niezgodności lub nawet wątpliwości odmawia sporządzenia aktu notarialnego, co w konsekwencji może zniechęcić potencjalnego kupca. Aby uniknąć takiej sytuacji dobrze jest wcześniej przygotować księgę wieczystą oraz pozostałe dokumenty pod względem formalno-prawnym. W tym pomaga kancelaria.
 
Oznaczenie nieruchomości (powierzchni) w księdze wieczystej nie zgadza się z danymi z ewidencji gruntów.
Częsty problem szczególnie przy sprzedaży działek lub lokali. Przygotowujemy wnioski o ujawnienie zmian przeznaczenia lokali z użytkowych na mieszkalne lub mieszkalnych na użytkowe w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych. W niezbędnym zakresie współpracujemy z uprawnionymi geodetami i architektami. 
 
W księdze wieczystej wpisany jest jako właściciel mój dziadek/ojciec/krewny, który już zmarł.
Zajmujemy się także postępowaniami spadkowymi, przygotowujemy wnioski, reprezentujemy przed sądami spadku, poszukujemy nieznanych spadkodawców.
 
Dostałem w spadku/darowiźnie działkę gruntu, której jestem współwłaścicielem.
Sprzedanie części takiej działki wymaga zniesienia współwłasności i fizycznego podziału. Prawdopodobieństwo sprzedania udziału w nieruchomości osobom spoza grona najbliższej  rodziny jest raczej małe. Zajmujemy się postępowaniami o zniesienie współwłasności.
 
Działka nie ma ustanowionej służebności drogi koniecznej.
Negocjujemy warunki ustanowienia drogi koniecznej z sąsiadami, w przypadku szczególnie opornych sąsiadów,  reprezentujemy w sprawach sądowych o ustanowienie służebności drogi koniecznej.
 
W księdze wieczystej są obciążenia służebnością, dożywociem, hipoteką - każde z tych praw jest nieaktualne (sąsiad ma lepszy dojazd, dożywotnik zmarł, hipoteka została spłacona).
Przygotowujemy wnioski o wykreślenie powyższych praw z księgi wieczystej, prowadzimy sprawy o uzgodnienie stanu wieczystoksięgowego z rzeczywistym stanem prawnym.    

 
Wobec właściciela toczyły się postępowania (egzekucje) komornicze.
Przygotowujemy wnioski o wykreślenie zawiadomień komorniczych o wszczęciu egzekucji. 
 
Chcę nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, nie wiem jak się do tego zabrać, jakie jest ryzyko, co muszę zrobić aby stać się właścicielem.
Doradzamy, nadzorujemy czynności komornika, gdy zachodzi taka potrzeba  składamy skargi na czynności komornika. Reprezentujemy Klientów w licytacjach komorniczych.
 
Mieszkam za granicą, nie mam czasu załatwiać spraw związanych z nabyciem domu/mieszkania/działki w kraju. Czy kancelaria może się wszystkim zająć.
Tak oczywiście, przygotowujemy dokumenty do transakcji, na podstawie pełnomocnictwa zastępujemy Klienta przy akcie notarialnym zbycia lub nabycia nieruchomości. W takich sytuacjach płatność ceny za zbywaną nieruchomość następuję tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez mocodawcę w pełnomocnictwie.
 
Chciałbym założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Pozyskujemy od spółdzielni niezbędne dokumenty, przygotowujemy wniosek o założenie i wpis w księdze wieczystej, weryfikujemy prawidłowość wpisów.
 
Mam zameldowanego lokatora, który już nie mieszka w lokalu.
Zajmujemy się także sprawami o wymeldowanie w postępowaniu administracyjnymi i ewentualnie przed sądem administracyjnym.
 
Nie rozumiem zapisów w elektronicznej księdze wieczystej.
Jest to całkiem zrozumiałe, księga elektroniczna jest mało czytelna dla osoby nie wprawionej w jej czytaniu.  Pomagamy i wyjaśniamy.
 
Jestem zainteresowany szkoleniami z zakresu ksiąg wieczystych i hipotek.
Zapraszam do zapoznania się z  zakładką „Szkolenia” oraz „Blog
 
Czy kancelaria może sporządzić akt notarialny?
Jak na razie takimi rzeczami zajmują się tylko notariusze. Możemy asystować przy podpisywaniu umowy. 

Jeśli jesteś zainteresowny lub potrzebujesz pomocy skorzystaj z zakładki Kontakt i wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń 881 20 30 90 (biuro@kancelariafurtak.pl). 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl