Windykacja Kraków

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń pieniężnych z tytułu ponoszenia kosztów zarządu nieruchomości wspólnej od niepłacących członków wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe prowadzenie procesu windykacji od postępowania przedsądowego, poprzez sądowe, aż po egzekucyjne. Windykujemy przede wszystkim na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.
 
Jak wygląda przebieg windykacji należności pieniężnych od dłużników wspólnot mieszkaniowych?
Typowy i powtarzalny schemat windykacji - postępowania o dochodzenie należności pieniężnych składa się zasadniczo z trzech faz. Nasza kancelaria w Krakowie we wszystkich trzech fazach: przedsądowej, sądowej i komorniczej, przygotowuje, wszczyna, prowadzi i nadzoruje w zakresie:
- wysłania wezwania przedsądowego do dłużnika,
- negocjacji z dłużnikiem,
- przygotowania pisemnej ugody zawierającej harmonogram spłaty
- wniesienia pozwu w postępowaniu upominawczym (elektronicznym) i zwykłym oraz reprezentacji Wspólnoty Mieszkaniowej w tych postępowaniach,
- reprezentacja wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądem we wszystkich instancjach,
- złożenia wniosku o zabezpieczenie powództwa (jeśli są spełnione ku temu przesłanki),
- uzyskania tytułu wykonawczego uprawniającego do dochodzenia zapłaty (w tym pozyskania tytułu przeciwko spadkobiercom zmarłego dłużnika),
- przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej (w tym egzekucji z nieruchomości dłużnika),
- nadzór nad egzekucją komorniczą (w szczególności egzekucją z nieruchomości).
- składamy wnioski o wyjawienie majątku przez dłużnika,
- ponadto składamy wnioski o wpis hipoteki przymusowej obciążającej lokal/nieruchomość dłużnika.
 
W jaki sposób rozliczane jest zlecenie windykacji sądowej?
W przypadku dochodzenia należności od dłużników wspólnot mieszkaniowych wynagrodzenie dla radcy prawnego stanowią zasądzone od dłużnika koszty postępowania (koszty zastępstwa pełnomocnika zawodowego) oraz ewentualne koszty ściągnięte w toku postępowania egzekucyjnego.
Jeśli dłużnik dobrowolnie ureguluje zadłużenie po otrzymaniu naszego wezwania do zapłaty zlecenie rozliczamy prowizyjnie lub zryczałtowaną opłatą ustaloną z Klientem. Prowizja od skutecznie przeprowadzonego postępowania dla naszej kancelarii w Krakowie wynosi w granicach 5-15% w zależności od charakteru długu (jego wysokości, ryzyka podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika, stopnia udokumentowania należności).

Jakie dokumenty są potrzebne do realizacji zlecenia windykacji?
- numer księgi wieczystej lokalu dłużnika ewentualnie numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej (gruntu i budynku),
- uchwała o przyjęciu planu gospodarczego (ustaleniu wysokości zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, funduszu remontowego lub innych funduszy celowych) wraz z listą do głosowania lub adnotacją zarządu/administratora nieruchomości o jej przegłosowaniu,
- umowa o zarządzanie nieruchomością lub uchwała o powierzeniu zarządu zarządcy zewnętrznemu lub o powołaniu zarządu właścicielskiego (wewnętrznego) w oryginale do wglądu i wykonania poświadczonych odpisów,
- saldo zaległości dłużnika podpisane przez członków zarządu lub administratora lub księgowość zajmującą się naliczeniami. Zalecamy przygotowywać salda obejmujące dany rok np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.) W przypadku zaległości obejmujących niepełny rok, sugerujemy przygotować saldo ze stanem zadłużenia na ostatni dzień danego roku np. 31 grudnia 2018 r. Dochodzenie roszczeń na zasadzie jeden rok - jeden pozew, ułatwia rozliczanie i księgowanie wpłat od komornika.
- zawiadomienie dłużnika o wysokości zaliczek obowiązujących w danych roku.

Na jakim etapie sprawy jest konieczna współpraca z zarządem wewnętrznym lub administratorem ?
Nakład pracy sprowadza się w zasadzie do przygotowania ww. dokumentów na początkowym etapie sprawy oraz wykonania przelewów opłaty sądowej i w razie potrzeby opłaty skarbowej oraz zaliczek na koszty postępowania komorniczego. W toku sprawy prosimy także o weryfikację, czy dłużnik uregulował całość lub część zadłużenia.

Czy Kancelaria w toku prowadzenia sprawy informuje o postępach.
Tak oczywiście, w toku sprawy informujemy na bieżąco o wydanym nakazie zapłaty, jego uprawomocnieniu się, uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej, wysokości zaliczek komorniczych oraz dokonanych zajęciach.

Czy Kancelaria prowadzi sprawy licytacyjne nieruchomości?
Owszem zajmujemy się wszczynaniem i nadzorowaniem oraz reprezentacją wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) dłużnika.
 
Ile średnio trwa windykacja sądowa dłużnika?
W praktyce uzyskanie tytułu wykonawczego od momentu wystosowania pisemnego wezwania do dłużnika zajmuje średnio 9 miesięcy (termin ten dotyczy zarówno postępowania w e-sądzie jak i przed tradycyjnym sądem). Postępowanie egzekucyjne prowadzone ze wszystkich składników majątku dłużnika oraz jego przychodów (z wyłączeniem nieruchomości) zajmuje ok. 3 miesięcy. Egzekucja z nieruchomości od 1-3 lat.
 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl