Windykacja Kraków

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń czynszowych od najemców i członków wspólnot mieszkaniowych. Oferujemy kompleksowe prowadzenie procesu windykacji od postępowania przedsądowego, poprzez sądowe, aż po egzekucyjne. Windykujemy przede wszystkim na terenie Krakowa i województwa małopolskiego.
 

Przebieg windykacji

Typowy i powtarzalny schemat windykacji - postępowania o dochodzenie należności pieniężnych składa się zasadniczo z trzech faz. Nasza kancelaria w Krakowie we wszystkich trzech fazach windykacji wszczyna, prowadzi i nadzoruje w zakresie:
 

Windykacja - fazy przedsądowej:

 • przygotowanie wezwania przedsądowego,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • przygotowanie ugody (uznania długu).

Windykacja - fazy sądowej:

 • wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym (elektronicznym), nakazowym i zwykłym oraz reprezentujemy w tych postępowaniach,
 • wniesienie pozwu w europejskim postępowaniu transgranicznym (Europejski Nakaz Zapłaty) oraz pomoc w egzekucji roszczeń na terenie Unii Europejskiej,
 • reprezentacja wierzyciela przed sądem we wszystkich instancjach,
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa (jeśli są spełnione przesłanki).

Windykacja - fazy egzekucyjnej:

 • przygotowanie wniosków w postępowaniu klauzulowym,
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,
 • nadzór nad egzekucją komorniczą (w szczególności egzekucji z nieruchomości),
W przypadku ogłoszenia przez dłużnika upadłości sprawujemy reprezentacje i nadzór nad postępowaniem upadłościowym.
 
 
Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Furtaka w Krakowie poza windykacją prowadzi sprawy o:
 
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • dochodzenie należności od członków zarządu niewypłacalnej spółki sp. z o.o. w trybie art. 299 ksh,
 • orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika,
 • wpis do rejestru dłużników.
 
W jaki sposób rozliczane jest zlecenie windykacji sądowej?
Co do zasady w przypadku dobrze udokumentowanej wierzytelności (umowa, faktury, potwierdzenia wykonania umowy) wynagrodzenie dla radcy prawnego stanowi zasądzone od dłużnika koszty postępowania (koszty zastępstwa pełnomocnika zawodowego) oraz ewentualne koszty ściągnięte w toku postępowania komorniczego. Inaczej mówiąc dłużnik a nie wierzyciel płaci nasze wynagrodzenie.
Jeśli dłużnik dobrowolnie ureguluje zadłużenie po otrzymaniu naszego wezwania do zapłaty zlecenie rozliczamy prowizyjnie. Prowizja od skutecznie przeprowadzonego postępowania dla naszej kancelarii w Krakowie wynosi w granicach 5-15% w zależności od charakteru długu (jego wysokości, ryzyka podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika, stopnia udokumentowania długu).

Jakie dokumenty są potrzebne do realizacji zlecenia windykacji w naszej kancelarii w Krakowie?
Wszystkie dokumenty wskazujące na istnienie wierzytelności. Przede wszystkim umowy, zlecenia wykonania usługi, zamówienia, faktury (najlepiej potwierdzone przez kontrahenta), korespondencja e-mailowa z kontrahentem. Dokumenty te mogą być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą poczty tradycyjnej.

Czy windykujecie na podstawie wystawionych weksli?
Tak, radca prawny Piotr Furtak z Krakowa przeprowadza windykacje na podstawie wystawionych weksli,  przy czym do złożenia pozwu potrzebujemy oryginału weksla (nie jest wystarczająca jego kopia, odbitka, zdjęcie lub skan musi być weksel „w oryginale”).

Czy składacie pozwy w elektronicznym postępowaniu sądowym?
Tak, korzystamy z e-sądu, szczególnie w sprawach dochodzenia należności czynszowych i prywatnych pożyczek. Dłużnicy w tych kategoriach długów rzadko się odwołują i ta forma dochodzenia należności jest stosunkowo szybka i tania.

Czy windykujecie prywatne pożyczki?
Tak, nasza Kancelaria Prawna w Krakowie zajmuje się windykacją prywatnych pożyczek. Przy czym uprzedzamy o należytym dokumentowaniu faktu udzielenie pożyczki; zgodnie z Kodeksem cywilnym pożyczka: na kwotę większą niż 500 zł powinna być „stwierdzona pismem” pod rygorem istotnych ograniczeń dowodowych, a od 8.09.2016 r. na kwotę większą niż 1000 zł  powinna być w formie dokumentowej pozwalającej na stwierdzenie kto zaciągnął pożyczkę. Takim stwierdzeniem pismem może być oprócz umowy pożyczki, także potwierdzenie przelewu (jeśli w tytule przelewu zastrzeżono, że środki te są przekazywane tytułem pożyczki), zobowiązanie dłużnika do zwrotu pożyczki itp. Odnosi się to także do formy dokumentowej.

Czy przyjmujecie zlecenia windykacji trudnych dłużników?
Przez trudnych dłużników lub trudne zlecenia rozumiemy przypadki, gdy egzekucja komornicza zakończyła się fiaskiem z uwagi na brak majątku dłużnika lub zbieg kilku/kilkunastu egzekucji. Prowadzimy windykację trudnych dłużników, ustalając indywidualnie wynagrodzenie za tego typu zlecenia.

W jaki sposób radzicie sobie z trudnymi dłużnikami?
Nie zdradzając szczegółów naszych metod możemy powiedzieć, że taktyka naszej krakowskiej kancelarii sprowadza się do konsekwentnego i długotrwałego pressingu na dłużnika, poprzez podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań procesowych i poza procesowych. Taki sposób postępowania z dłużnikiem nie jest może szczególnie wyszukany, ale skuteczny. Cieszymy się pozytywnymi opiniami naszych Klientów. Działamy do samego końca tj. do zapłaty długu choćby to miało trwać i 20 lat, jednocześnie dbając, aby roszczenie nie uległo przedawnieniu. Wychodzimy z założenia, że dług w końcu ktoś będzie musiał spłacić. Jeśli nie dłużnik to jego rodzina, ZUS lub gmina ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika spadkodawcy.

Ile trwa windykacja dłużnika?
Tyle ile trzeba. Dłużnicy są różni, nie sposób przewidzieć na etapie przyjęcia windykacji do realizacj, jak długo dłużnik będzie zwlekał z uregulowaniem zadłużenia. Zasadniczo dłużnicy dzielą się na trzy kategorie na tych, którzy płacą po otrzymaniu wezwania do zapłaty, na, tych którzy potrzebują wezwania sądu (nakaz zapłaty lub wyrok) oraz takich którzy dopiero po dokonaniu zajęcia przez komornika zdają sobie sprawę, że dalszy opór jest bezcelowy. Dlatego windykacja dłużnika, uzależniona jest od powyższych czynników.

Czy przeprowadzacie windykację na terenie miasta Kraków, czy także poza?
Windykacja to proces prowadzony na terenie całej Polski, ze względów logistycznych staramy się ograniczać do sądów z siedzibą w mieście Kraków i aglomeracji krakowskiej w sprawach, w których toczy się już postępowanie sądowego lub jest wysoce prawdopodobne, że dłużnik będzie się odwoływał od nakazu zapłaty.

Czy pomagacie w sporach z firmami windykacyjnymi dochodzącymi nieistniejących długów lub długów przeterminowanych?
Tak mamy duże doświadczenie w sporach sądowych z firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymi takimi jak: Ultimo S.A. z Wrocławia, CAPITAL Service S.A. z Ostrołęki, TAKTO NSFIZ, Prokura NSFIZ, Kruk S.A. z Wrocławia, Kancelaria Prawna RAVEN, Universe 2 NSFIZ z siedzibą w Warszawie, GetBack S.A., Presco Investment i innymi. Składamy sprzeciwy od nakazów zapłaty wydanych przez e-sąd w Lublinie.
 

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Furtak z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65/512, w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, jak również prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze złożonym zapytaniem. więcej

Adres

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Furtak
ul. Szlak 65 lok. 512
31-153 Kraków
wizytówka google Google +
kr

Godziny otwarcia

zegar
Poniedziałek - piątek 9:00 - 17:30
Przyjęcia stron wtorek
i czwartek
od 15 - po
wcześniejszym umówieniu.
kr

Kontakt z nami

telefon881 20 30 90
wiadomośćbiuro@kancelariafurtak.pl